Toplam 66 sayfada 1310 konu. Su an 22. sayfadasiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

 • Dünya Hastanesindeki Doktorlar
   Beyazıd'i Bestami hazretleri bir gün akıl hastanesinin önünden geçiyormuş elindeki havanla ilaç götüren doktara çok günahkarım ilaç varmı dıye sormuş. Tam doktor cevap verecekken onları dinleyen bir hasta camdan seslenir. Tövbe köküyle ist...
 • Dünya Türklere Kalacak
     Dünyanın meşhur “think-tank”ları bir araya gelirler. Araştırma konuları önümüzdeki asırda dünyanın hakimi kim olacaktır. Dünya kime kalacaktır. Bilgisayara bütün ülkelerin nüfus yapısından, ekonomiye, eğitimden sağlığa ve siyase...
 • Dünyada Şen Olanlar Ahirette De Şen Olsun
     Maruf-u Kerhi bir gün Dicle kenarındaki bir hurma bahçesinde yakınlarıyla otururken kayık içinde bir kısım gençlerin saz çalıp içki içerek gelişlerini görürler. Bunlara kızanlar:     - Senin duan makbuldür dua...
 • Dünyanın 7 Harikası
     Öğretmen çocuklardan Dünyanın Yedi Harikasını yazmalarını ister.    Gelen cevaplar şöyledir:    1- Artemis Tapınağı,    2- İskenderiye Feneri,    3- Helyos Heykeli-Rodos,    4- Babil'in Asma Bahçeleri, ...
 • Dünyanın Hali
     Dünya arzusu ve şehveti külhana benzer, takva ise hamam... Böylece takva hamamı, şehvet külhanıyla aydınlanır.    Takva sahipleri böylece bu dünya külhanında zevk ve sefa içindedirler. Çünkü onlar, hamama gi...
 • Düzeni Ayarlamak
     Köyün birinde çobanlık yapan adamla oğlu, koyunlarını otlatırken, yaralı bir adam bulurlar. Adam kendinde değildir, üstü başı yırtılmış, derin bir çukurda hareketsiz yatmaktadır. Baba oğul yaralıyı çıkarırlar, küçük kulübelerine taşırlar, üstü...
 • Düşene Tekme Vurmak
      Abdülmelik bin Mervan, yirmi bir yıllık istibdat idaresinden sonra, hicri 86 yılında dünyadan göçtü. Ondan sonra oğlu Velid yerine geçti. Velid, halkın rahatsızlığını gidermek için, hilafet tezgahındaki gidişatta, halka g...
 • Düştüğü Gibi Öldü
     Bir mecliste aşıdan ve bu sayede çocukların ölümden kurtulduğundan söz edilir. Ahmağın biri :    "Adam sen de. Ben bir çocuk biliyorum ki aşılandığının ikinci günü öldü!" der.    "Nasıl?" d...
 • Döğme Yaptıran Kazvinli
     Bir gün Kazvinlinin biri tellaka "Fazla ızdırap vermeden bir döğme yap " demiş.    Tellak "Nasıl bir şey istersin?" diye sormuş.    Kazvinli "Arslan resmi yap. Burcum da arslan burcudu...
 • Dört Dirhemlik Gömlek
     Ashab-ı Kiram'dam Ebu'd-Derda r.a. Hazretleri anlatıyor:    Günün birinde bir gömlek almak için çarşıya çıkmıştı. Yolda Ebu Zerr r.a. Hazretleri onunla karşılaştı, nereye gittiğini sordu. Ebu'd Derda r.a. de...
 • Dövüşçü Aslanla Yaban Domuzu
     Bir yaz günü aslan su içip serinlemek amacıyla bir su başına gelmiş. O sırada yabandomuzu da suya eğiliyormuş. Aslan:    - Çekil bakalım da suyumuzdan içelim, " demiş.    - Ne demek çe...
 • E-Mail
     Personel şefi kısa bir iş görüşmesini takiben ve test (yer temizletme) yaptıktan sonra şunu söyler:    " - İşe kabul edildin, bana e-mail adresini ver, sana başlama tarihini ve getireceğin evrakları bildirec...
 • Ebabil Kuşları
     Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San'a şehrinde, 'Kulleys' adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu...
 • Ebu Cehil Ve Ebu Bekir (r.a)
     Ebu Cehil bir gün Peygamber Efendimize (s.a.v) :    - "Beni Haşimde senden daha çirkin suratlı biri gelmemiştir." dedi.    Peygamber Efendimiz (s.a.v) :    - "Her ne...
 • Ebu Cehil'in İnadı
     Bir gün Ebu Cehil elinde sakladığı taş parçalarıyla Reulullah'a (s.a.v) sordu :    - "Madem Peygamber olduğunu söylüyorsun, bil bakalım benim elimde ne var dedi."    Resulullah (s.a.v) :...
 • Ebu Talibe Kuvvet Veren Söz
      Resul-i Ekrem (s.a.v) olaylar ehemmiyet vermeden, şaşılacak bir dayanıklılıkla, Kureyş karşısında mukavemet ediyordu. Hedefindeki yolundan gidiyordu. Putlara hakaret etmekten, putperestlerin aklını kısa bulmaktan, babalar...
 • Ebu İshak Sâbî
      Ebu İshak, Sabi, hicri dördüncü yüzyılın, tanınmış yazar ve fuzelasındandı. bir müddet, Abbasi halifesinin sarayında bir müddet de İzzüddevle Bahtiyar (Büveyh oğullarından) ‘ın sarayında defterdar olarak kaldı. Ebu İshak ...
 • Ebu Yusuf'un Tatlısı
      İmam Ebu Hanife'nin en büyük talebelerinden olan Ebu Yusuf Yakub bin İbrahim (ö.182/798), Abbasiler devrinde Kadı'l-Kudat'lık (baş hakimlik) vazifesinde bulunmuş, zamanın müctehidi ve büyük fıkıh bilginidir.  ...
 • Ebu Zer'e Bir Mektup
      Ebuzer’e bir mektup geldi, açıp okudu. Uzak yoldan gelmişti. Bir şahıs ondan, kendisine mükemmel bir öğüt yazmasını rica ediyordu. O,     Ebuzer’in, Resül-i Ekrem (s.a.v) kendisine ne kadar tevec...
 • Ebûl Vefa Hazretleri
      İstanbul'un alındığı, Bizans'ın yıkıldığı yıllardır. Ama Akdeniz huzursuzdur hâlâ. Rodoslu çapulcular Bahr-ı Sefid'in çıbanıdırlar. Evet bu adada güzel üzüm yetişir ve nefis zeytin olur. Ama ada sakinleri bağla bahçeyle ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66