Toplam 66 sayfada 1310 konu. Su an 48. sayfadasiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

 • Rum Elçisi
      "Rum elçisi, Medine-i Münevvere'ye siyasi bir görüşme için gelir. Halife Hz. Ömer'in sarayını sorar. Sorduğu kimseler:     "Halife'nin köşkü yoktur. Onun parlak bir gönül sarayı vardır. Kendisinin dünyaya aid...
 • Rumeysa
     Hastahâne köşelerinde tamamlanan küçücük bir hayat... Siz hiç hastahâne köşelerinde bîçare bekleşen anne ve babaları gördünüz mü? Ya da hiç hastalıktan aylarca uykusuz kaldığınız oldu mu? Veya çocuğunuzu tedavi ettirmek için ay...
 • Rus Askeri
     Çeçenistan'da savaşan bir rus Rusya'ya geri döndüğünde bir berbere gider.    Berber ona nerede askerlik yaptığını sorar ve oda Çeçenistan'da der.    Berber tıraşa devam ederken 5 dk. kad...
 • Rüzgar Ve Güneş
     Güneş ve Rüzgar, hangisinin daha güçlü olduğu konusunda tartışırlar. Ve rüzgar.    - "Sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım "der.    - "Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun hani ...
 • Rızıkta Allah’a Güvenmek
      Eş’arilerden Ebu Musa, Ebu Malik ve Ebu Amir, başka bir kaç kişi ile birlikte Peygamber Aleyhisselam’ın yakınınına hicret ettiler. Yiyecek bir şeyler kalmadığı için, içlerinden birini, yiyecek istemek için Peygamber Aleyh...
 • Sabrederler
      Öğrenci arapça öğretmenine sordu:     - Hocam , buzağının arapçası nedir?     - Araplar büyüyünceye kadar sabreder, sonra "bakar" yani inek derler! ...
 • Saçlarına Birşey Olmamış
     Adamın biri hem ahmak hem lafazandır. Sakalı süt gibi beyaz olmasına rağmen saçına hiç ak düşmemiştir. Bir mecliste bu adamın saçıyla sakalı arasındaki bu farkın neden kaynaklandığı konuşulur. Zariflerden biri der ki: &nbs...
 • Sadece Kuşlar Değil
      Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendi (rh.a), zamanın en büyük âlimlerindendi. Herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. Sık sık tertip ettiği sohbet toplantıları çok samimi bir hava içinde geçerdi. Her sohbeti ayrı bir güzellikt...
 • Sadi'nin Dil Kılıcı
      Şirazlı Şeyh Sadî'nin başı dazlaktı. Bir gün bilginlerden biriyle münazaraya girdi. Ancak rakibi münazarayı kaybedip de Sadî'nin dil kılıcı karşısında çaresiz kalınca işi sataşmaya kadar götürdü ve    &nb...
 • Sağırın Gülmesi
     Kulağı duyan birine bir latife yapıldı mı o bir defa güler, fakat sağır iki defa güler.    Birinci de herkes güldüğü için onları taklit ederek güler. İkincide ise :    - "Niçin güldünüz?...
 • Sağırın Hasta Ziyareti
      Bir gün anlayışlı yol, yordam, hal hatır bilen bir zat bir sağıra:     "Komşun hasta" diye haber verdi.     Bunun üzerine sağır düşündü ve kendi kendine:     ...
 • Sahil
      Göz alabildiğine uzanan bir sahilde, irili ufaklı sayısız çakıl taşı vardı. Denizin durgun ve havanın kapalı olduğu zamanlarda, bu taşlardan hiç bir ses duyulmazdı. Sadece martıların çığlıkları ve arada bir uzaktan geçe...
 • Salaklık Listesi
      At satıcıları padişaha bir kaç at gösterdiler. Padişah atları beğenip satın aldı ve yine at getirsinler diye bin tümen de peşinen verdi.     Bir gün padişah vezirine dedi ki:   ...
 • Salihlerin İbadeti
      Isam b. Yusuf, Halem el-Esam’in meclisine gelip, ona bir hususta itiraz etmek ister ve Hatem’e:     “Ya Eba Abdurrahman! Sen namazı nasıl kılıyorsun?“ diye sorar.     Hatem, yüz...
 • Sana Mı Dedi Bana Mı?
     Efendinin biri, uşak bir yazılı kağıt verip "Al şunu fılan efendiye götür. Cevabını al getir" der. Uşak çıkar gider. Geldikten soma efendi der ki:    " Cevap getirdin mi? "    " Vermedi ki get...
 • Sarayda İftar
     Harun Reşid bir Ramazan günü Behlül'e tembih etti :    - Akşam namazında camiye git, namaza gelen herkesi iftara davet et.    Akşam oldu, namaz kılındı, namazdan sonra Behlül 5-10 kişi...
 • Sarayın Eksiği
     Padişahlardan biri, cennet köşkü gibi yüce bir saray yaptırarak bin bir çeşit süs, nakış ve zinetle şöhret verdi. Zamanın alimlerini, hakimlerini ve civarın amirlerini ve fakirlerini davet edip ziyafet verdi. Ve bunlardan sordu:...
 • Sarhoş Komşu
     İmam-ı Azam Hazretlerinin genç bir komşusu vardı.    Her gece evine içkili gelir, çıkardığı gürültü ile imamı çok rahatsız ederdi. İmam, gençten hiç şikayetçi olmaz, komşusunun haline tahammül ederdi. Bir gü...
 • Sarhoş Ve Müezzin
      Sarhoş'un biri, şarabın tesiriyle bir camiye girer ve dua etmeye başlar:     - Yarabbi! Beni Cennetine koy, bana köşklerini ver, bana kevseri ver, bana hürülerine ver...    ...
 • Sarhoş İle Çalgıcı
     Yabancı bir Türk seher vakti uyandı, sarhoşluğun verdiği mahmurlukla bir çalgıcı istedi.    Çalgıcı gelerek bu sarhoş Türk'ün huzurunda çalıp söylemeye başladı.    - "Bilmem ki ay mısın,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66