Hikayeler » Dini Hikayeler

Dini Hikayeler

1 2 3 4 5

 • 20 Saniyede
     Şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri'nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı. Birgün:    - Ey Üst...
 • Ahsen-ül Kasas
     Başlıkta okuduğumuz terkip, 'Kıssaların en güzeli' demektir. Bu tâbir, Kur'ân-ı Kerim'de, Hz. Yûsuf aleyhisselâmın kıssası için kullanılmıştır. Bu kıssayı, ya bir tefsirden, veya onunla alâkalı bir kitaptan okumanızı tavsiye ede...
 • Akrabaların Yanlışları Bize Yanlış Yaptırmasın!
     Hz. Ebubekir (r.a) Medine'ye hicret etmiş olan Mistah (r.a)'a maddi yardımda bulunurdu. Mistah, onun akrabası idi ve çok fakir bir insandı.     Mistah, sonraları "İfk Hadisesi" denilen olayda Hz. Aişe R.a va...
 • Allâh'ı Bilmeye Yüz Delil...
     Tefsîr-i Kebîr'in müellifi büyük âlim Fahreddîn-i Râzî (rh.) ile, mâneviyat büyüklerinden Necmüddîn-i Kübrâ (k.s.) hazretleri muâsırdır. Her ikise de 13. asrın ortalarında Doğu'da yetişen güzîde âlimlerimizdendir.  &n...
 • Altın Top
     Zengin bir ailenin fakir bir komşusu varmış. Evlerindeki saadetin dalgalanmaları, zengin ailenin duvarlarını aşarak kulaklarına kadar ulaşırmış. Akşam olunca , fakir ailenin evindeki gülme ve saadeti duyunca zengin komşu gıpta e...
 • Alın Teri
     İmam Kazım (a.s) kendi tarlasında çalışmakla meşguldü. Fazla faaliyet İmam'ın bütün vücundan terler akıtmıştı bu arada Ali ibni Ebi Hamza-i Batai'ni geldi imamın yanına, ve o manzarayı görünce:    - Kurban ...
 • Âmanın Yanında Hicabı Korumak
     Ümmü Seleme şöyle diyor:    Peygamber (s.a.a)'in huzurunda idik. Meymune isminde olan hanımlarından birisi de orada idi.    Bu esnada âma (kör) olan İbn-i Ümmü Mektum Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah (s.a.v) bana ve Me...
 • Ameş Ve Karısı
     İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.'in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A'meş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak...
 • Amr Bin As'ın Hidayeti
      Amr b. As r.a. anlatıyor:     Hendek savaşından Mekke'ye döndüğümüzde, Kureyş'ten benim gibi düşünen bazı kimseleri bir araya getirdim. Onlar beni dinlerlerdi. Onlara:    - Biliyorsunuz, ...
 • Annenin Değeri
     Musa Aleyhisselam bir gün: - Ya Rabbi, Cennet'te benim komşum kim olacak, bana bildir de gidip onunla görüşeyim, dedi.    Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyedildi.    - Falan beldeye git! Orada çarşının başında bir kasap dükkanı va...
 • Annenin Hizmete İhtiyacı Var
     Ebû'l-Haseni'l-Harkânî (k.s)hazretleri şöyle anlatır:    - "İki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hizmete muhtaç bir anneleri vardı. Her gece kardeşlerden biri annenin hizmeti ile meşgul olur, diğeri Allah Teâl...
 • Aradaki Fark
     Hazret-i Ömer 'r.a.' anlatıyor:    - Bir gün Resûl-i ekrem 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' bize, askeri donatmak için, sadaka getirin diye, emr etdiler. Benim malımın çok olduğu bir zemân idi. Gönlümden...
 • Arkadaşını Al, Beraberce Cennete Girin
     Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:    - 'Resûlüllah (s.a.v.) ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular:    - Ümmetimden ...
 • Aynen Senin Gibi Olmak İsterim
      Bir gün Azizan Hazretlerine, hatırı sayılır bir zat misafir geliyor. Fakat evde hazır yemek yok... Azizan Hazretleri üzülüyorlar. Evlerinin kapısına çıkıyorlar. O sırada, paça satan bir genç, elinde bir çömlekle geliyor. ...
 • Ayyaşı Alıkoyma
     Mansur'un emriyle, Beytülmalın kasasını açmışlardı ve herkese oradan, bir miktar veriyorlardı. Şakrani de Beytülmaldan payını almak için gelenlerden biriydi. Fakat kimse onu tanıyamadığı için, kendisine bir pay almaya, vesilesi ...
 • Balina Ziyafeti
     Ashab-ı Kiram'dan Cabir r.a. Hazretleri anlatıyor:    Rasulullah s.a.v. bizi bir müfreze (askeri birlik) ile göndermişti. Başımıza da Ebu Ubeyde'yi komutan tayin etmişti. Kureyş'e ait bir kervanı ele geçirm...
 • Bereketli On İki Dirhem
     Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.v) tarafından O'na bir gömlek almak için Pazara gitmekle görevlendi. Hz. Ali (a.s) da pazara gidip on iki dirheme bir gömlek alarak eve döndü.    Resulullah (s.a.v): - "Bu gömleği kaça aldın?" ...
 • Besmelenin Fazileti
      Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın " Bismillahirrahmanirrahim " diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası,onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha ...
 • Bir Defa Daha Söyle
     Cebrâîl aleyhisselâm dedi:    - Yâ Rabbel âlemîn! Resûlullah 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretlerinin dostluğu Ebû Bekrin gönlünde ne mikdâr ve ne kadar olduğunu bilmek isterim.   ...
 • Bir Gencin Tövbesi
      Allahü teâlâ, peygamberi Musa aleyhisselâma hitap edip     "(Ey Musa! Filân mahallede, bizim dostlarımızdan biri vefât etti. Git onun işini gör. Sen gitmezsen, bizim rahmetimiz onun işini görür)...

1 2 3 4 5