Hikayeler » Dini Hikayeler

Dini Hikayeler

1 2 3 4 5

 • Bir Münazara
     Bir gün Ebu Bekir Sıddık (r.a) Resulüllah(S.A.V)'ın evine geldi. İçeri gireceği sırada, Hz. Ali Bin Ebi Talib (r.a) da geldi.    Hz. Ebu Bekir (r.a.) (Geri çekilip) :    - Ya Ali sen b...
 • Bir Söyle Bin İşit
      Mevlana, bir gün, iki kişinin kavga ettiğini görmüştü. Kavgacılardan biri ötekine:     - Bana bir söyle, benden bin işitirsin... demişti. Bunu duyan Mevlana, yanlarına gitt o adama:   &nbs...
 • Bire Yedi Yüz
     İmâm-ı Hasen ve imâm-ı Hüseyn ve Abdüllah bin Ca'fer (r.a.) Medîne-i münevvereye giderken, yolda erzâkları kalmadı. Sahrâda oldukları için, yiyecek birşey alacak yer de olmayıp, açlık ve susuzlukdan gâyet muzdarib oldular. Allah...
 • Bunlardan Hangisi Şehittir?
     Emîr Timur rahmetullahi aleyh, Halep Şehri'ni zaptederken, pekçok Müslüman kanı akmıştı. Savaştan sonra din adamlarını toplayarak sordu:    'Muhârebe esnasında sizden ve bizden epeyce adam öldü, dedi. Söyle...
 • Çaba Veya Zengin Olmak
     Bir adam bir şey istemek için Hz. Peygamber'in yanına gitti. Oraya ulaştığında Resulullah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu duydu:     - "Kim bizden bir şey isterse veririz, kim ihtiyaçsız olmaya çalışırsa Allah o...
 • Cafer-i Sadık İle Rafızi
       Kûfede bir râfizî var idi. Adı Abdülmecîd bin Abdülgaffâr idi. Ca'fer-i Sâdık 'kuddîse sirrûh' hazretlerinin hûzuruna vardı ve. aralarında şu konuşma geçti.    - Esselâmü aleyke yâ Resûlullahın torunu. Resûlullah 'sallallahü teâlâ ...
 • Cehaletin Tek İlacı Sormak
      Câbir radıyallahü anh anlatıyor: Arkadaşlarımla beraber sefere çıkmıştık. İçimizden birinin başına taş isabet etti ve başını yaralayıp kemiğini kırdı. Sonra aynı adam uykuda ihtilâm olduğu için, arkadaşlarına:      - Teyemmüm edebil...
 • Cimriliğin Bu Kadarına Pes!..
     Resûlüllüh (s.a.v.) bir adam gelerek:    - Yâ Resûlüllüa! Falanca komşum, hurma saplarını benim bahçeme koyuyor. Bana eziyet veriyor, dedi.    Allah Resûlü o zâtı çağırarak, ona: ...
 • Dağ Başına Mı? Şehir İçine Mi?
     İki kardeştiler. Biri köyde çobanlık yapmayı tercih ederek diyordu ki: Bu zamanda şehre gitmek, oranın günahlı hayatına karışmak çok kötü. İyisi mi, ben köyün çobanlığını yapayım, günahlardan uzak kalayım.   &nb...
 • Delinen Kırbalar
     Ebûl Vefa hazretlerinin küçük ama çok sevimli bir oğlu vardır. Çocuk iyidir hoşdur da bir ara sakalara(su satıcısı-sucu) takar. Mahalle sucusunun yolunu bekler, çuvaldız ile kırbaları deler. Kimbilir, belki de fıskiye gibi akan ...
 • Devlet Hazinesi
     Hazreti Ömer (r.a.). Halife. Bir gece. Makamında. Ashabtan biri ziyaretine gelir. Selam verir. Selamı alınmamıştır. Oturur. Ömer işiyle meşgul. Sahabe bekler. Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır. &nbs...
 • Doğruluk
     Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretleri'ni yakalatmak istedi. O da bir vakit ders verdiği Habib-i Acemi Hazretleri'nin kulübesine gelip saklandı. Valinin adamları geldi ve hışımla: ...
 • Dostlarla Müdara
     Ebu Hureyre şöyle diyor:    Resulullah (s.a.v) (bir gün) oturdukları halde birden dişleri görülür bir şekilde güldüler. Gülmesinin sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular:    - "Ümmetimd...
 • Duâ Aynı Duâ Ama Okuyan Ağız Farklı
     Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruh) hazretlerinden:    Fakirin biri, bir ağaç dibinde gölgelenmekte olan Hz. Ali (r.a.)'ye gelir, ihtiyaçlarını arz eder:    - "Çoluk-çocuk sıkıntı içind...
 • Dört Dirhemlik Gömlek
     Ashab-ı Kiram'dam Ebu'd-Derda r.a. Hazretleri anlatıyor:    Günün birinde bir gömlek almak için çarşıya çıkmıştı. Yolda Ebu Zerr r.a. Hazretleri onunla karşılaştı, nereye gittiğini sordu. Ebu'd Derda r.a. de...
 • Ebabil Kuşları
     Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San'a şehrinde, 'Kulleys' adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu...
 • Felsefenin Sonu
     Kadızade Hızır Bey'in oğlu olan ve sonradan üstün zekâsı ve son derece kaabiliyeti sayesinde büyük ilim adamlarından olan Sinan Paşa, gençlik çağlarında felsefeye çok önem verirmiş. Babası Hızır Bey her ne kadar oğlunu bu yoldan...
 • Gafletten Hidayete
     Sahabeden Amr İbnü'l Cemuh r.a. Hazretleri, İslâm'dan önce Medine'nin önde gelen şahıslarındandı. Ağaçtan yaptığı 'Menaf' adlı bir puta büyük saygı duyardı. Üç oğlu ise müslüman olmuştu.    Bir gece Amr b. ...
 • Garip Karşılanacak Bir Adak
     Allah dostlarından biri olan Abdullah Kalanisi (K.S.) bir defasında gemi ile yolculuk ederken şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Gemide bulunan yolcu ve mürettebat dua ettiler ve birer adakta bulundular.    ...
 • Gelin Kulağına Küpe
     İslâm öncesi dönemde yaşayan Ümame isimli akıllı bir kadın, kızı Ünas'ı Kinde krallarından Haris ile evlendirdiğinde, hâlâ değerini koruyan şu unutulmaz nasihatları yapmıştı:    - "Kızım, eğer bir kızın ana-...

1 2 3 4 5