Hikayeler » Dini Hikayeler

Dini Hikayeler

1 2 3 4 5

 • Resulullah'ın (S.A.V) Ağlaması
     Resulullah (s.a.v) bir gece zevcesi Ümmü Seleme'nin evinde idi. Gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla (Allah'a yalvarıp yakarmakla) meşgul oldu. Ümmü Seleme, Resulullah (s.a.v)'ı yatağında görme...
 • Sarhoş Ve Müezzin
      Sarhoş'un biri, şarabın tesiriyle bir camiye girer ve dua etmeye başlar:     - Yarabbi! Beni Cennetine koy, bana köşklerini ver, bana kevseri ver, bana hürülerine ver...    ...
 • Sarık Ve Sakal
     Eski elbiseli, fakir ve köse bir alim, bir kadı'nın mahkemesinde alimler sırasında üst sırada oturur. Kadı gerek giyiminden gerese tanımadığından olacak sert sert bakar. Bunun üzerine, Kadının adamı fakir alimin yanına gelerek: ...
 • Sen Mi Beni, Ben Mi Seni Sevdim?
      Alauddin Attar (k.s) anlatıyor:     Şâh-ı Nakşibend hazreteleri beni kabul edince, kendilerini o kadar sevdim ki, sohbetlerinden ayrılamayacak hâle geldim. Bu halde iken, bir gün bana dönüp;  ...
 • Sen Namaz Kılmış Olmadın
     Resulullah (s.a.v.) Efendimiz, bir gün mescitte ashabıyla birlikte otururken, isni Hallad olan, yeni öğrenmiş bir bedevi zat girdi. Rüku ve secdesini tam yapmadığı bir namaz kıldı.    Sonra huzura gelerek se...
 • Serde Gitti Sır Da!..
     Server Baba namında bir velinin yaşadığı zamanda devlet maliyesi çok sıkışık duruma düşer. Padişah şöhretini duyduğu veliye haber gönderir. Veli de bir miktar iksir tozu gönderir, bakır eritilen kazanlara atılmasını söyler. Yaln...
 • Seyyide Tün Nefise
      Allah dostlarından.... Seyyide Tün Nefise Bir akşam vakti. Kapısı çalınıyor. Komşuları, gayrimüslim bir çift. Bir ricaları var.     - Komşu, sende biliyorsun, bizim felçli bir kızımız var. Önem...
 • Silahını Teslim Et Ona!
      Ahzab Harbi'nde, hendek kazmaktan yorulan Sa'd bin Muaz (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz'in yanında oturmuş dinleniyordu. Bu esnada, toprak taşıyan Zeyd bin Sâbit (r.a.)'in çalıştığını görünce, ona işaret ederek;...
 • Sıraya Riayet Edin
     Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor:    - "Bir gün Resulullah (s.a.a) istirahat halinde idi. Oğlu İmam Hasan su istedi. Resullullah (s.a.v) de bir kaba biraz süt sağıp onu Hasan'a (a.s) verdi.   &...
 • Söz
     Bir müslüman. Bir ateşperest. Birlikte çalışıyorlar. Namaz vakti.    Müslüman:    - Namaz kılacağım. Namaz kılarken, bana ilişmiyeceğine dair söz verir misin?    ...
 • Sözün Yalanına
     Bir gün Tebriz'de bir yahudi, Şems'e gelerek:    - Müjde ya Şems, Mevlana geliyor !...    Şems, bu müjde üzerine elinde ne v ar ne yoksa bu yahudiye hediye eder. Biraz sonra başka biri...
 • Umeyr'in Macerası
      Bedir gazasından hemen sonraydı. Müşriklerin büyüklerinden Umeyr b. Vehb ile Safvan b. Ümeyye, Mekke'de bir kenara oturmuş, Bedir ölüleri için dertleşiyorlardı. Umeyr'in bir oğlu da Bedir'de esir düşmüştü. Safvan'a diyor ...
 • Vazife Başında Ölmek
     Hz. Osman b. Affan r.a. Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in bugünkü tertibe göre derlenip çoğaltılmasını sağlamıştır. Halifeliğinin son yıllarında, yahudi asıllı İbn-i Sebe'nin başını çektiği entrikalar ve halifenin kâtibi Mervan b. H...
 • Ya Resulullah (S.A.V) Bana Tavsiye Et!
  Hz. Ali (a.s) şöyle diyor:    Bir şahıs Resulullah (s.a.v)'in huzuruna gelerek Hazretin kendisine tavsiye etmesini istedi. Resulullah (s.a.v) ona şöyle tavsiye ettiler:    * "Benim sana tavsiyem şudur k...
 • Yahudilerin İftirası
      Musa (a.s.) kardeşi Harun (a.s.) ile birlikte yolculuk ederken o zamana kadar görmedikleri bir ağaç görürler. Hemen ardında kapısı ardına kadar açık bir ev görürler. Seslenirler bir cevap alamazlar.Evin içinde bir kanepe ...
 • Yalan Söylemeyen Çocuk
      Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, bir arefe günü çift sürmek için tarlaya gitti. Bir öküzün kuyruğuna tutunup ardından giderek oynuyordu. O anda bir ses işitti:     "Ey Abdü...
 • Yalnız Allah Bilsin
      Büyüklerden bir zat, ahaliden para toplamak istedi, düşmana karşı tedbir almak, bazı mevkileri tamir ve tahkim için... Hak bu parayı vermedi. o büyük zat, bundan mahzun oldu ve ağladı. Geceleyin, yatsı namazından sonra bi...
 • İdamdan İslam'a
     Rasul-i Ekrem s.a.v.'in Mekke'yi fethettiği gün, İslâm düşmanı Ebu Cehl'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrime, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakîm ise müslüman olmuş ve İkrime'nin bağışlanmasını Ras...
 • Yediğin Lokmaya Dikkat Et
     Şâh-ı Nakşibend (k.s.) hazretleri, tasavvufdaki hallerinni kaybolduğunu söyleyen bir talebesine; 'yediğin lokmaların helâlden olup olmadığını araştır' buyurmuştur. Talebesi araştırdığında, yemeğini pişirirken ocakta helâl olup o...
 • Yeter Ki Kalbi Kırılmasın
     Bir hükümdarın pek çok cariyeleri vardı. İçlerinde pek güzel dilberler bulunmasına rağmen, siyah bir cariyeye daha fazla alaka ve sevgi gösterirdi. Diğerlerinin bunu çekemediğini fark eden padişah, bir gün kendilerine üzeri müce...

1 2 3 4 5