Hikayeler » Dini Hikayeler

Dini Hikayeler

1 2 3 4 5

 • Yetimler İçin Ağlamak
     Uhud savaşında İslam savaşçılarından çoğu şahadete erişti, Hz. Hamza da o savaşta şehit düştü, hatta Hz. Peygamber (s.a.v)'in şehit olduğu bile şâyi oldu.    Savaş sona erdikten sonra, Medine kadınları Uhud'...
 • İhlâsla Söylenen Kelime-i Şehâdetin Ağırlığı
     Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bir gün, ihlâsla söylenmiş bir kelime-i şehâdetin, âhirette mü'minin terâzisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır:    'Azîz ve Celîl olan Allah Teâlâ kıy...
 • İlk İnsan Hakları Mahkemesi
      Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluğundan dolayı Resulüllah'ın mescidini genişletmek istemişti. Bunun için Türbe-i Saadet'in etrafındaki arsaları istimlak edip mescide katması gerekiyordu. &...
 • Yoksul Ve Zengin
     Resül-i Ekrem (s.a.v) her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde, onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre ...
 • İpin Hesabı
     Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. "Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum" diye vasiyet etmiş. Öldüğünde "Kim birlikte kabre girip saba...
 • Ömer'in Müslüman Oluşu
      Bir perşembe gecesi, Habîb-i ekrem 's.a.v.', Ömer 'r.a.' hakkında düâ etdi. Düâsı kabûl oldu.     Buyurdular ki,     - Yâ Rabbî! Şu iki kişiden hangisi sana sevgili ise dîn-i is...
 • Ömür Boyu Öğrenmek
      Abbasî halîfelerinden Me'mûn, meclisindeki âlimlerle fıkhî mes'eleleri konuşurken, amcası İbrahim bin Mehdî içeriye girdi.     Me'mûn ona:     ' Amca, bu âlimlerin söyledikleri ...

1 2 3 4 5