Hikayeler » Dogrularin Öyküsü

Dogrularin Öyküsü

1 2 3 4

 • Ağırlık Kaldıranlar
      Müslüman gençler kuvvetlerini denemek ve “ağırlık kaldırma müsabakasıyla” meşguldüler. Orada büyük bir taş vardı ki, gençler onu kuvvet ve mertliklerin ölçüsü olarak sayıyorlardı. Bu sırada Resul-i Ekrem (s.a.v) geldi ve ...
 • Alın Teri
      İmam Kazım (a.s) kendi tarlasında çalışmakla meşguldü. Fazla faaliyet İmamdın bütün vücundan terler akıtmıştı bu arada Ali ibni Ebi Hamza-i Bata ini geldi imamın yanına, ve o manzarayı görünce:    &nbs...
 • Ana Duasına Kulak Vermek
      O gece, hep odanın bir köşesinde kıbleye doğru durmuş olan annesinin sözlerine kulak veriyordu. O Cuma kunudunu, annesinin rüku, sucud, kıyam ve kunudunu izliyordu. Henüz çocuktu. Annesinin erkek-kadın bütün Müslümanlar i...
 • Ayakkabı Bağı
      İmam Sadık (a.s), ashabın ın bazılarıyla birlikte baş sağlığı için akrabalarından birinin evine gidiyorlardı. Yolda İmam Sadık (a.s)’ın ayakkabısının bağı koptu. Öyle ki ayakkabı ayağında durmuyordu. İmam ayakkabısını eli...
 • Ayyaşı Alıkoyma
      Mansur’un emriyle, Beytülmalın kasasını açmışlardı ve herkese oradan, bir miktar veriyorlardı. Şakrani de Beytülmaldan payını almak için gelenlerden biriydi. Fakat kimse onu tanıyamadığı için, kendisine bir pay almaya, ve...
 • Bayram Namazı
      Abbasilerin akıllı ve tedbiri halifesi Me’mun kardeşi Muhammed Emin'i yendikten ve ortadan kaldırdıktan sonra halifeliğin o zamanki geniş toprakları, galibiyet ve nüfuzu altına girdi. Henüz Horasan’ın bir parçası olan Mer...
 • Bazanti
      Asrının bilginlerinden olan Ahmed bin Muhammed Ebi nasr Bazanti, İmam Rıza (a.s) la arasında, karşılıklı devam eden mektuplaşmalardan sonra sualler sorup cevapları dinledi ve Hazret-i Rıza (a.s)’nın İmamlığına inandı. Bir...
 • Bir Küfür
      İranlı meşhur yazar ve bilgin, Abdullah bin Mukaffanın kölesi, Sahibine ait atın dizginini, elinde tutmuş ve Basra ferman darı Süfyan bin Muafiyet-i Muhlebi’nin evinin dışında oturmuş ve sahibinin işini bitirerek dışarı ç...
 • Birlikte Yemek
     Resul-i Ekrem, dostlarıyla birlikte, binek hayvanlarından iner inmez, yüklerini yere koydular, daha sonra bir koyun keserek yemek hazırlamaları için karar aldılar.    Birisi : “Koyunu ben keserim” dedi.    Diğeri : “Derisini ben ...
 • Botanikçi
      Şarl dö Line’nin öğretmenleri, okulda bir keşiş olan babasına, üzüntü ve ümitsizlikle, artık çocuğundan ders ve tahsilinde bir ilerleme beklemesinin lüzumsuz olduğunu söylediler. Çünkü onda anlayış ve istidat görülmüyordu....
 • Çölden Odun Toplama
      Resul-i Ekrem (s.a.v) ashabla yolculuklarından birinde, boş ve otsuz bir yerde indiler. Odun ve ateşe ihtiyaçları oldu. “Yakılacak birşey toplayınız” buyurdu. “Ya Resulullah’ın, bakınız, bu yer ne kadar boş, hiç bir odun ...
 • Devenin Dizini Bağlamak
     Saatlerce yol katetmişti kafile, binenlerde ve binek hayvanlarının da her ikisinde de yorgunluk işaretleri belirmeye başlamıştı. Su bulunan bir mekana ulaştıkları vakit, kafile konakladı. Kervanda bulunan Resul-i Ekrem (s.a.v) devesini çöktürd...
 • Dil Kılıcı
      - Hicri üçüncü asrın yarısında, Abbasiler devrinde, İbnurrumi diye bilinen, Ali ibni Abbas, Kasım Ubeydullah adındaki Abbasi vezirinin meclisinde oturmuştu.O daima mantık ve beyan gücü olan kılıç gibi keskin diliyle gurur...
 • Dua İçin Rica
     - Bir şahıs, heyecan ve ıstırapla, İmam Sadık (a.s) ın huzuruna gelerek :    - Ne olursunuz efendim, Allah’a bana daha fazla rızık vermesi için dua da bulunun, çünkü çok yoksulum, dedi.    - İmam: Hayır, asla dua edemem buyurdu...
 • Düşene Tekme Vurmak
      Abdülmelik bin Mervan, yirmi bir yıllık istibdat idaresinden sonra, hicri 86 yılında dünyadan göçtü. Ondan sonra oğlu Velid yerine geçti. Velid, halkın rahatsızlığını gidermek için, hilafet tezgahındaki gidişatta, halka g...
 • Ebu Talibe Kuvvet Veren Söz
      Resul-i Ekrem (s.a.v) olaylar ehemmiyet vermeden, şaşılacak bir dayanıklılıkla, Kureyş karşısında mukavemet ediyordu. Hedefindeki yolundan gidiyordu. Putlara hakaret etmekten, putperestlerin aklını kısa bulmaktan, babalar...
 • Ebu İshak Sâbî
      Ebu İshak, Sabi, hicri dördüncü yüzyılın, tanınmış yazar ve fuzelasındandı. bir müddet, Abbasi halifesinin sarayında bir müddet de İzzüddevle Bahtiyar (Büveyh oğullarından) ‘ın sarayında defterdar olarak kaldı. Ebu İshak ...
 • Ebu Zer'e Bir Mektup
      Ebuzer’e bir mektup geldi, açıp okudu. Uzak yoldan gelmişti. Bir şahıs ondan, kendisine mükemmel bir öğüt yazmasını rica ediyordu. O,     Ebuzer’in, Resül-i Ekrem (s.a.v) kendisine ne kadar tevec...
 • En Son Söz
      İmam Kazım (a.s) ın annesi, Ümmü Hamide’nin gözü, eşi İmam Sadık (a.s)’ın vefatı münasebetiyle, kendisini teselli etmek için gelmiş olan Ebu Basir’e ilişince, gözyaşları akmaya başladı. Ebu Basir’de, bir müddet ağladı. Ü...
 • Gazali Ve Haydutlar
      Gazali Tus ahalisinin meşhur, müslüman bir bilginiydi. (Tus, İran’da Meşhed yakınında bir köydür). O zamanlar, yani hicri beşinci yüzyılda Nişabur, o bölgenin en büyük ilim merkeziydi. Ve bir üniversite sayılırdı. O bölge...

1 2 3 4