Hikayeler » Dogrularin Öyküsü

Dogrularin Öyküsü

1 2 3 4

 • Yardım İsteyen Adam
     Meşakkat dolu geçmişini düşünüyordu. Ne kadar acı ve üzüntülü günlerini, geride bıraktığı hatırına geldi. O günlerde karısının ve masum çocuklarının rızkını hazırlayacak kadar gücü yoktu. Kendi kendine üç kez kulağını okşayan, ruhuna güç veren...
 • Yaşlı Talebe
      Maden işleyen ve sanatkar olan Sekkaki, padışaha takdime layık olacak, şekilde, ustalığıyla ve dikkatiyle çok zarif bir hokka ve kilit yapabilmişti. Hüneri hakkında her çeşit takdir ve teşviki bekliyordu. Bin ümit ve arzu...
 • İbn-i Sina Ve İbn-i Miskaveyh
      Ebu Akşi ibni Sina, henüz yirmi yaşına gelmemişken zamanının ilimlerini öğrenmişti; İlahi, tabii, ve riyazı ilimlerinde zamanın başta gelen alimlerinden oldu. Bir gün zamanın tanınmış alimi Ebu Ali ibni Meskuveyh’in dersi...
 • Yeni Komşu
      Ensardan olan bir adam, Medine mahallelerinden birinde, yeni bir ev satın aldı ve oraya taşındı. Şansına uygunsuz bir şahıs ile, komşu oldu.      Bir gün, Resul-i Ekrem (s.a.v)’in huzuruna gelip; “...
 • Yeni Müslüman
      Biri müslüman diğeri hristiyan olan iki komşu zaman zaman islam hakkında sözleşirlerdi. Abid ve dindar bir adam olan müslüman, islamiyeti o kadar tavsif ve tarif ettiki hristiyan komşusu İslama mütemeyil oldu ve İslamı ka...
 • İki Meslektaş
      Hişam bin el-Hakem ve Abdullah bin Yezid’i İbazi’nin temiz ve dostça meslektaş oluşları Kufe halkını şaşırtmaktaydı. Halkın dilinde dolaşan bu iki kişi, iki güzel ortak, iki emniyetli ve samimi meslektaş için atasözü olmu...
 • İmam Bakır (A.S) Ve Hristiyan Adam
     İmam Bakır Muhammed bin. Ali Bakır’ dır. Hüseyin (a.s)’ın lakabı Bakır’ dır. Bakır yani ikiye ayıran, O hazrete Bakır ul-ulum yani ilimleri ayıran derlerdi.    Hrıstiyan bir adam, alay edici bir şekilde Bakır...
 • İmam-ı Cafer-i Sadık Ve Sufilerden Bir Grup
      Süfyan-ı Sevri [1] İmam-ı Sadık (a.s)’a geldi; İmamı, yumurtanın akıyla kabuğu arasındaki ince bir zar gibi, çok latif, beyaz bir elbise giymiş olarak gördü. İtiraz kastiyle “Bu elbise sana uygun değildir. Dünyanın süsler...
 • Ümmü Seleme'nin Evinde
      O gece Resul-i Ekrem (s.a.v), Ümmü Seleme’nin evindeydi. Gece yarısıydı. Seleme uyandı ve Resul-i Ekrem (s.a.v)’in yerinde olmadığını gördü. Başına ne geldi diye merak etti. Ayriyeten kadınca kıskançlık onu araştırma yapm...
 • Yoksul Ve Zengin
      Resül-i Ekrem (s.a.a) her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde, onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetler...
 • İşçi Ve Komşu
      İmam Sadık (a.s) üstünde iş elbisesi, elinde kürek, bahçesinde çalışmakla meşguldü. Öylesine çalışıyordu ki, ter baştan ayağa bütün vücudundan akıyordu.     Bu haldeyken, Ebu Amr’ı Şeybani gelerek...
 • Zahidin Nasihatı
      Yaz havasının sıcaklığı şiddetlenmişti. Güneş, Medine’de, Medine etrafındaki bahçelerde ve tarlalarda şiddetle parlıyordu. Bu sıralarda, kendisini, zahidlerden ve dünya yaşamını terketmiş kimselerden bilen Muhammed ibni M...
 • Zülle-i Beni Saide'de
      Geceydi, hava yağmurlu ve rutubetliydi. İmam Sadık (a.s), yalnız ve ailesinin haberi olmadan gecenin karanlığı ve sokağın boşluğundan istifade ederek evden dışarı çıktı. Zulle'i Beni Saide’ye doğru yola koyuldu. Tesadüfen...
 • Öğüt İsteyen Adam
      Bir adam, çölden Medine’ye geldi ve Resul-i Ekrem (s.a.v)’in huzuruna çıktı. Hazretten bir öğüt ve nasihatte bulunmasını istedi. Resul-i Ekrem (s.a.v) ona “öfkelenme” buyurdu ve bundan fazla bir şey söylemedi.     Adam kabilesine dön...
 • Şamlı Adam Ve İmam Hüseyin (A.S)
     Şam ahalisinden biri hac maksadıyla veya başka bir maksatla Medine’ye geldi. Gözü, bir kenarda oturmuş olan bir adama ilişti, ilgisini çekti...    “Bu adam kimdir?” diye sordu.    “Hüseyi...

1 2 3 4