Hikayeler » En Güzel Dini Hikayeler

En Güzel Dini Hikayeler

1 2 3

 • Hükmün Çeşitleri
      İbrahim Aleyhisselam zamanında hüküm vermek ateşe verilmiştir. Haklı olan elini ateşe sokar, fakat ateş onu yakmazdı. Haksız olan elini soktuğu zaman yakardı. (Böylece, hadiseye hüküm verilirdi, haklı ile haksız ayırt etm...
 • Hükümdar Nuşirevan’ın Çocuktan Öğrendiği Gerçek
      Adil bir hükümdar olan Nuşirevan, bir gün ava çıkar. Av peşinde iken, muhafızlardan ayrı düşer. Susayan hükümdar, yakınında bir köy görüp oraya gider. Bir evin kapısının önünde durup, içmek için su ister. Evden bir çocuk...
 • Kazaya Teslim Olma
      Tarık es-Sadık’a, Sadık denmesinin sebebini şöyle naklederler:     - “Tarık, kullanılmayan bir kuyuya düşmüştü. Kuyuya uğrayan bir grup hacı:     - “Kuyunun başını kapatalım. Ta...
 • Kerametler-1
      Abdullah b. Mübarek’in şöyle dediği rivayet edilir:     - “Mekke-i Mükerreme’de bulunuyordum. Orda büyük bir kıtlık vardı. İnsanlar yağmur duası için Arafat’a çıktılar. Fakat daha şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldılar. Böylece bir h...
 • Kerametler-2
      Bir adamdan rivayet edilmektedir, demiştir ki:     - “Biz, bazı tacirlerle birlikte gemide bulunuyorduk. Gemi ile denize açıldığımız zaman, şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Esen rüzgarın etkisiyle ka...
 • Kocaya İtaatin Fazileti
      İsrailoğullarından bir genç şiddetli bir hastalığa tutulmuş. Annesi:     - “Eğer çocuğum şifaya kavuşup hastalığından kurtulursa yedi gün dünyadan çıkacağım” diye adamış. Allahü Teala çocuğa şifa ver...
 • Nefsin Arzusuna Uymamak
      Bilginlerin birinden rivayet edilmektedir.     Demiştir ki: "Komşumuzdan yemek için pişmiş kuzu eti satın almıştık. Fakirlerden biri de bize geldi. Onu da bizimle yemeğe davet ettik. Fakir, kuzu etin...
 • Nimetin Değerini Bilmek
      Muhammed b. Abdurrahman el-Haşim’in şöyle dediği rivayet edilir.     Bir Kurban Bayram günü anneme gitmiştim. Yanında, kirli elbiseli bir kadın gördüm. Annem, bana:     - "Bu ka...
 • Rivayet
      Yine rivayet edilir ki, bir gün Zeyd, Resulüllah’a peygamberlik gelmeden önce, ona uğrar.     Peygamber Aleyhisselam Ebu Süfyan ile bir sofrada yemek yiyordu. Ebu Süfyan, Zeyd’i yemeğe davet etti. Ze...
 • Rızıkta Allah’a Güvenmek
      Eş’arilerden Ebu Musa, Ebu Malik ve Ebu Amir, başka bir kaç kişi ile birlikte Peygamber Aleyhisselam’ın yakınınına hicret ettiler. Yiyecek bir şeyler kalmadığı için, içlerinden birini, yiyecek istemek için Peygamber Aleyh...
 • Salihlerin İbadeti
      Isam b. Yusuf, Halem el-Esam’in meclisine gelip, ona bir hususta itiraz etmek ister ve Hatem’e:     “Ya Eba Abdurrahman! Sen namazı nasıl kılıyorsun?“ diye sorar.     Hatem, yüz...
 • Seciye Sahibi Olmak Ve Sebat Etmenin Fazileti
      Hazreti Ömer (r.a.) zamanında Rum savaşçılari bir kısım müslümanları esir alırlar. Müslümanların içinde bulunan kuvvetli ve heybetli biri, Rum hükümdarına anlatılır. Rum hükümdarı onu görmek için yanına cağırır.  &...
 • Teheccüd (Gece) Namazının Fazileti
      Vaktiyle, herkesin sevip hürmet ettiği bir adam, hali ve tavırları garip bir köleyi satın almıştı. Köleyi alıp konağına götürdü. Ona yapacağı işleri öğretti ve:     “Benden bir isteğin var mı?“ diye ...
 • Ya Susmalı Veya Konuşunca Rabbi Zikretmeli
      Zünnun-ı Misri şöyle der: İçi yemyeşil bir bağa uğradım, bir de baktım ki genç bir, elma ağacının altında namaz kılıyor. Kendisinin namaz kıldığının farkına varmadan selam verdim. Selamımı almadı. Tekrar selam verdim. Yin...
 • Yalancı Elçinin Dilinin Kesilmesi
      Kral İskender, Melik Dara’ya bir elçi gönderir. Elçi geri gelip, Melik’in verdiği cevabı anlatınca, iskender, cevabı mesajda bulunan bir kelimeden şüphelenir. Elçi, İskender’e:     - "O kelimeyi ben ...
 • İbadete Öncelik Vermenin Mükafatı
      İsrailoğulları için salih bir adam varmış. Onun da salih bir karısı varmış. Allah Teala o zamanın peygamberine şöyle vahyeder:     - "Filan salih kula git, söyle. Ben onun ömrünün yarısını zengin kıl...
 • İbadetin Hakkının Verilmesi
      Abidlerin biri namaz kılmaya başlar. Fatiha süresini okurken “Yanlız sana ibadet ederiz” mealindeki ayeti kerimeye geldiği zaman, içine, kendisinin gerçekten ibadet edici olduğunu düşüncesine düşer.    &n...
 • İffet Ve Nefsin Şerefi
      Emir İmar b. Hamza, Melik Mansur’un yanına gelir. Mansur onu yanına oturtur. O gün, mazlumların şikayetlerini dinlediği bir gün idi.     İçlerinden bir adam ayağa kalkıp, yüksek sesle:   ...
 • Ümmü Cafer İle İki Kör Arasında Geçen Hadise
      İki kör, Ümmü Cafer’in yolunun üzerine otururlar. Ümmü Cafer keremi, cömertliği ile bilinen bir kadındı. Amalardan biri ile evli ve çoluk-çocuk sahibi, digeri ise bekar.     Çoluk - çocuk sahibi olan...
 • İstikamet (Doğruluk)
      Genç şehzadelerden biri padişah olup tahta oturdu. Fakat tahtın lezzetini bulamaz. Bunun üzerine yakınlarına:     “İnsanlardan bu hususta benim gibi olanlar var mıdır?” diye sorar. Yakınları: &nbs...

1 2 3