Hikayeler » En Güzel Dini Hikayeler

En Güzel Dini Hikayeler

1 2 3

 • İyilik, Allah İndinde Zayi Olmaz
      Dindar ve salih bir adam bir gün avlanmaya çıkar. Bir de bakar ki korku içinde kıvranan bir yılan görür. Yılan kendisine:     - "Ey adam, peşimdeki beni öldürcek olan düşmanımdan beni kurtar. Allah ...
 • Ömer B. Abdülaziz’e Gökten Müjde İnmesi
      Ömer b. Andülaziz zamanında büyük bir kıtlık oldu. Kendisine Araplardan bir grup insanlar geldi. İçlerinden birini halife ile konuşmak için seçtiler. O Adam halifeye şöyle söyledi:     - "Ey Mü’minl...
 • Önsöz
      Hamd ü sena, kullarından muvaffak kıldığını kendi Zatı’nı insanlara anlatmaya memur kılan ve ona serbet kaselerinden ünsiyetin tadını tattıran Allah’a mahsustur. Salat-ü selam bütün isim ve sıfatlar dairesinin kutbu olan ...
 • Şaban-ı Şerif’in Onbeşinci Gecesinin Fazileti
      Rivayet edildiğine göre, İsa Aleyhisselam bir seyahatte bulunuyordu. Yolda giderken yüksek bir dağ gördü. Bu dağın tam doruğunda sütten daha beyaz büyük bir kaya var. İsa Aleyhisselam kayanın etrafında yürümeye başladı. K...
 • Şevval-ı Şerif’te Oruç Tutmanın Fazileti
      Süfyan-ı Sevri’den rivayet edilmektedir, diyor ki:     “Mekke-i Mükerreme’de üç sene kaldım. Mekke halkından bir adam her gün öğleyin Mescid-I Haram’a gelip tavaf eder ve iki rekat namaz kılardı. Son...
 • Şeyh İsa’nın Menkibeleri
      İsa el-Hitan kötü ahlaklı bir kadına uğrar ve ona şöyle der:     - "Bu gece sana geleceğim." Kadın onun sözünden çok memnun olur ve en güzel elbisesini giyinip süslenir. O gece yatsıdan sonra İsa el...

1 2 3