Hikayeler » Dogrularin Öyküsü » Alın Teri

Alın Teri
    İmam Kazım (a.s) kendi tarlasında çalışmakla meşguldü. Fazla faaliyet İmamdın bütün vücundan terler akıtmıştı bu arada Ali ibni Ebi Hamza-i Bata ini geldi imamın yanına, ve o manzarayı görünce:

    - Kurban olayım, niçin bu işi başkalarına bırak mıyorsun? diye sordu.

    - Niçin başkalarına bırakayım? Halbuki benden daha üstün kişiler bile, daima bu gibi işlerle meşgul olmuşlardır.

    - Allah’ın elçisi, Emirülmü’minin ve bütün ecdadım. Esasen tarlada çalışmak ve ziraatla meşgul olmak Peygamberlerin, peygamber vasilerinin ve Allah’ın seçkin kullarının başta gelen, en önemli adetlerinden biridir.[1]


    [1] - Bihar ul-Envar, c. 11, s. 266 Kompani basımı, Vesail, c. 2, s. 531 Emir Bahadır basımı.