Hikayeler » Iran Hikayeleri » İbrahim Edhem

İbrahim Edhem
    Bir gün Sultan İbrahim Edhem sarayında oturmuş, görevlileri de huzurunda saf kurmuşlardı. Derken elinde keşkül ve asâsıyla bir derviş çıkageldi. Saraya girmek istiyordu.

    Görevliler sordular:

    - İhtiyar, nereye gidiyorsun?

    - Bu hana gitmek istiyorum.

    - Burası han değil, Belh sultanının sarayı.

    - Hayır, handır.

    Sultan konuşmaları duyunca dervişi yanına çağırdı.

    - Ey derviş! Burası benim sarayım. Neden han diyorsun buraya?

    - Ey İbrahim! İzin verirsen sana birkaç soru soracağım. Bu saray ilk önce kimindi?

    - Dedemin.

    - Deden ölünce kime kaldı?

    - Babama.

    - Baban ölünce kime kaldı?

    - Bana.

    - Sen ölünce kime kalacak?

    - Oğluma.

    - Ey İbrahim! Birinin girip birinin çıktığı yer han değil de nedir?