Hikayeler » Iran Hikayeleri » Merasim

Merasim
    Muzaffereddin Şah, Gom seyahatinden dönüyordu. Yolda mahfesi bozuldu . Bir handa sabahlamaktan başka çare yoktu. Bir hanın kapısını çaldı.

    - Kim o?

    - Ben Fethali Şah Kaçar'ın torunlarından, şehit şahinşah Sahibkıran Nasırüddin Şah'ın oğlu es-Sultan ibnis-sultan ibnis-sultan Muzaffereddin Şah'ım!

    Hancı kapının arkasından seslendi:

    - Beyler bizim sadece küçük bir odamız var. Bu kadar adamı nerde yatıralım?