Hikayeler » Iran Hikayeleri » Akıllı Vezir

Akıllı Vezir
    Birisi halife Mu'tasım'ın huzuruna gelerek peygamberlik iddiasında bulundu.

    Mu'tasım : "Mucizen nedir?" diye sorunca iddiacı;

    - "Ölüyü diriltirim" cevabını verdi. Bunun üzerine halife kendi keskin kılıcını çıkarıp iddiacıya verdi .

    İddiacı "Ey halife! Huzurunda vezirinin boynunu vurup derhal dirilteyim" dedi. Halife

    - "Pekala" deyip vezirine döndü ve

    - "Sen ne dersin bu işe?" diye sorunca vezir;

    - "Ey halife! Ölüme razı olmak zor iş. Ben bu adamdan hiçbir mucize beklemiyorum. Sen de şahit ol ; ben bu adama inandım" cevabını verdi.

    Mu'tasım bu cevaba gülerek halifeye hil'at verdi ve yalancı peygamberi tımarhaneye gönderdi.