Hikayeler » Dogrularin Öyküsü » Hacc Seyahati Arkadaşı

Hacc Seyahati Arkadaşı   Hac seferinden dönen bir adam, İmam Sadık (a.s)’a kendisi ve yol arkadaşlarının yolculuk hikayesini anlatarak, özellikle yol arkadaşlarından birinin, çok asil olduğunu anlatıyor...

   “Biz, böylesine asil ve zahit bir insanla övünüyorduk; tek başına taat ve ibadetle uğraşıyordu. Bir yerde konakladık mı, hemen bir köşeye çekilip, seccadesini serer sermez mustehab ibadetiyle meşgul oluyordu.”diyordu.


   İmam : O halde, onun kendi işlerini kim yapıyor ve hayvanını kim tımar ediyordu?

   - Belli ki, bu gibi işlerle uğraşma şerefi, bize aitti ve o yalnız, kendi kutsal işleriyle meşguldü. ve bu gibi işlere yanaşmıyordu.

   İmam :

   Öyleyse, “Hepiniz ondan, daha üstün olmuşsunuz” buyurdu.