Hikayeler » Yasanmis Hikayeler » Hadislere Şüphe Duyanın Hali

Hadislere Şüphe Duyanın Hali    (Esmai Sahabi adlı kitabın sahibi İbn-i Mende-i İsfehani'den (rahmetullahi aleyh) , hadis ilminde imamdır. Anlatıyor:

     Şam'da hadis alimlerinden birinin yanına hadis-i şerif dinlemek için gitmiştim. Önünde bir perde vardı. Oturdum, perde arkasından hadis okumağa başladı. Kendi kendime acaba önüne perde tutuyor diye hayret ediyordum. Hadis-i Şerif okunması bitdi.

    Beni tanıyıp Ey Eba Abdullah benim perde arkasında oturmamın sebebini biliyor musun? dedi. Hayır dedim. Sen ilim ehlindensin ve hadis ile meşgul oluyorsun, sana anlatayım.

    Bir gün hocalarımın birinin huzurunda idim. Resulullah'ın (s.a.v) , "Başını imamdan evvel kaldıran kimse, başının merkep başına çevrileceğinden korkmaz mı?" hadis-i şerifini okudu. Çeşitli yollardan rivayet etti. Zatımda olan şekavetten olacak ki, kalbimde, bu nasıl olur? diye bir şübhe uyandı. O gece uyudum, sabahleyin kalkdığımda başım merkep başı şekline girmişti. Bu sebepten ilim meclislerinden mahrum kaldım. İlim talebesi yanıma geldiğinde onunla böyle perde arkasından konuşurum. Senin ilim ve dindeki dereceni bildiğim için sana bu sırrı söyledim.

     Yalnız ben hayatta iken kimseye söyleme, ölümümden sonra insanlra söyle ki ibret alsınlar da Hadis-i Şerif dinlerken edebli olunlar ve hiçbirinden şüphe etmesinler.

    Bu durumu kimseye söylemiyeceğime Allah-u Teala'ya söz verdim, dedim. Perdeyi kaldırdı, kendisini bana gösterdi. Cesedi insan cesedi başı merkep başı idi. Bu durumu o hayatta iken kimseye söylemedim.

    Her şeyin doğrusunu Allah-u Teala bilir.

(Bu yazılanları büyük İslam alimi Mevlana Abdurrahman Cami - Şevahidü'n-Nübüvve adlı eserinde zikretmektedir.)