Hikayeler » En Güzel Dini Hikayeler » Akıllı Ayı

Akıllı Ayı
    Adamın biri aslandan kaçarken, kuyuya düşer. Onu kovalayan aslan da kuyuya onun üzerine düşer. Aslan kuyunun dibinde bir ayı görür ve:

    - "Ne zamandan beri burdasın?" diye sorar. Ayı:

    - "Bir kaç günden beri burdayım. Açlıktan ölüyorum" diye cevap verir. Aslan:

    - "Gel şu adamı yiyelim, açlığımızı giderelim" der. Ayı:

    - "İkinci kere acıktığımızda, ne yaparız?

    En doğrusu biz bu adama, kendisine hiçbir zarar vermeyeceğimize dair yemin edelim. O bizim kurtulmamız için çareler arasın. Çünkü o, çare bulmak için bizden daha yeteneklidir" der.

    Bunun üzerine ayı ve aslan, adama hiçbir zarar vermeyeceklerine dair söz verirler. Adam da kuyudan çıkar ve onları kurtarır.

    (Ayının görüşü, aslanın görüşünden daha iyi ve isabetli idi).