Hikayeler » Ibretli Hikayeler » Hindistan

Hindistan   Hindistan'da bir adam bir ömür boyu ölümün olmadığı memleketi aramış...

   Bakmış ki her köye mezarlıktan giriliyor ve her köyden mezarlık yoluyla çıkılıyor. Ölümsüz yer yok...

   Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş, nihayet mezarlıksız bir köye rastlamış. Sormuş:

   - "Burada ölenler yok mu?"

   Demişler : "Ölmek de ne demek"

   Dünyanın en büyük keşfine ermişçesine sevinen adam yine sormuş :

   - "Görüyorum ki aranızda fazla ihtiyar yok. Sizde insanlar yaşlandıktan sonra nereye gidiyor?"

   Gülmüşler : "Ha evet şu dağın arkasından bir ses gelir ve köylülerden birinin ismini haykırır. O da sesin geldiği tarafa doğru gidip kaybolur ve bir daha da dönmez...

   Ve hemen o anda ölümsüz memleketi arayan adamın dağ arkasından ismi haykırılmış.

   Adam da başı önünde ,ölümsüzlüğü arayıp da bulur gibi olduğu yerde Allahın kanununa teslim olmuş....