Hikayeler » Dini Hikayeler » Bir Söyle Bin İşit

Bir Söyle Bin İşit    Mevlana, bir gün, iki kişinin kavga ettiğini görmüştü. Kavgacılardan biri ötekine:

    - Bana bir söyle, benden bin işitirsin... demişti. Bunu duyan Mevlana, yanlarına gitt o adama:

    - Ne söyleyeceksen bana söyle, benimle kavga et. Bana bin söyle, benden bir bile işitemezsin.

    Deyince, kavgacılar hemen susmuşlar, barışmışlar, büyük adamın önünde saygıyla eğilmişlerdi.