Hikayeler » En Güzel Dini Hikayeler » Bazı Sahabilerin İslam İçin Faaliyetleri

Bazı Sahabilerin İslam İçin Faaliyetleri
    Zeyd b. Amr b. Nüfeyl b. Abduluzza (O Hz. Ömer (r.a.)’nin amcasının oğludur.)

    Rasulü Ekrem (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmeden önce, İbrahim Aleyhisselam’ın dinini istiyordu. Putlara kurban kesmez, ölü eti yemez, kan yemezdi.

    Bir gün Varaka b. Nevfel ile birlikte İbrahim Aleyhisselam’ın dinini aramaya çıktılar. Yahudiler onlara, kendi dinlerini teklif ettiler. Sonra hristiyanlarla karşılaştılar. Onlar da bunlara kendi dinini teklif ettiler.

    Varaka Hristiyanlığı kabul etti, Zeyd ise reddeti. Zeyd şöyle dedi:

    - "Bu din bizim kavmimizin dini gibidir. Bunlar şirk ediyorlar, onlar da şirk ediyorlar."

    Sonra Zeyd bir rahibe uğradı. Rahib ona şöyle dedi:

    - "Sen öyle bir din arıyorsun ki, o din bugün yeryüzünde yoktur." Zeyd:

    - "O nasıl bir dindir?" diye sordu. Rahib:

    - "İbrahim Aleyhisselam’ın dinidir" diye cevap verdi. Zeyd:

    - "İbrahim Aleyhisselam’ın dini nasıl bir dindi?" diye sordu. Rahib:

    - "Allah’a ibadet edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamam, Kabe’ye doğru namaz kılmandır" diye cevap verdi. Zeyd ölünceye dek böyle ibadet ederdi.