Hikayeler » Mevlana'dan Hikayeler » Bir Kazvinlinin Hikayesi

Bir Kazvinlinin Hikayesi   Rivayetçiler şöyle rivayet ederler. Kazvinlinin biri bir gün vücuduna bir aslan resmi dövdürmek ister ve telkaka (dövmeciye) gider.

   - "Usta, der, bana bir dövme yap, fakat canımı acıtma."

   Telkak sorar :

   - "Ne resmi istersin sana ne döveyim?" der.

   Adam:

   - "Talihim aslandır onun için bana bir aslan resmi döv, fakat dikkat et bu işi adam akıllı yap." der. Telkak sorar:

   - "Vücudunun neresine yapayım aslan resmini?"

   Kazvinli : "İki omzumun arasına." der.

   Dövmeci iğneleri alıp işe koyulur. Adamın canı acımaya başlar.

   Adam feryat eder:

   - "Aman usta beni öldürdün ne yapıyorsun." diye bağırır.

   Usta :

   - "Aslan resmi yap dedin ya onu yapıyorum." der.

   Kazvinli sorar :

   - "Neresinden başladın?"

   Usta :

   - "Kuyruğundan." diye cevap verince :

   Kazvinli :

   - "Aman iki gözüm canım ustacığım, bırak kuyruğu aslanın kuyruğunu yapacaksın diye kuyruk sokumum sızladı. Canım burnuma geldi. Aslan varsın kuyruksuz olsun. İçime fenalık geldi acıdan nerdeyse bayılacağım." der.

   Usta bunun üzerine aslanın başka bir tarafını yapmak üzere iğneleri batırmaya başladı.

   Kazvinli feryada başladı .

   - "Şimdi aslanın neresini çiziyorsun?"

   Usta : "Kulağını çiziyorum." dedi.

   Kazvinli can acısıyla bağırdı :

   - "Bırak ustacığım Allah aşkına varsın aslan kulaksız olsun, canım çok acıdı." dedi.

   Usta bu defa aslanın başka bir yerini çizmeye başladı.

   Kazvinli yine feryat etti :

   - "Bu defa aslanın neresini dövüyorsun?" dedi.

   Usta : "Azizim şimdi aslanın karnını yapmaya çalışıyorum." dedi.

   Bunun üzerine Kazvinli :

   - "Aman çok fena acıdı canım, bırak iğneleri batırma varsın aslan karınsız olsun, karnı eksik olsun aslanın." deyince :

   Usta sinirlenerek iğneleri yere attı ..

   - "Bu benim başıma gelen, bu alemde hiç kimsenin başına gelmemiştir. Hiç kuyruksuz, başsız, kulaksız ve karınsız aslan olur mu? Böyle bir aslanı kim görmüş." diye işi bıraktı.