Hikayeler » Mevlana'dan Hikayeler » LâHavle Yiyen Eşek

LâHavle Yiyen Eşek   Bir sofi seyahate çıktı, dönüp dolaşırken yolu bir tekkeye uğradı gece orada misafir oldu. Binip dolaştığı eşeğini ahıra bağlayarak geçip oturdu. Oradakilerle sohbete daldı, zikir etti. Zikir sona erince yemek ikram edildiğinde sofi hayvanını hatırladı. Hizmetçiye :

   - "Ahıra git hayvanıma saman ve arpa ver, hayvan aç kalmasın." dedi.

   Hizmetçi başını sallayarak :

   - "Lahavle, bunu söylemeye ne lüzum var bu benim asli görevim, her zaman yaptığım iş..." dedi.

   Sofi :

   - "Önce arpayı ıslat çünkü eşek karttır, dişleri sağlam değil..." dedi.

   Hizmetçi :

   - "Lahavle, bana bunu söylemenize gerek yok, ben bu işlerin ustasıyım." dedi.

   Sofi :

   - Önce eşeğin semerini indirip sırtına ilaç koy yaraları iyileşsin." dedi

   Hizmetçi :

   - "Lahavle, bu ne biçim söz elbette bunun en iyi şekilde nasıl yapılacağını ben bilirim." dedi

   Sofi :

   - "Eşeğin yerini süpür taş toprak kalmasın, eğer yeri ıslaksa kuru toprak ser." dedi.

   Hizmetçi buna da bir "lahavle" çekerek cevap verdi. Hasılı sofi her ne dediyse hizmetçi bir "lahavle" çekerek o işi en iyi kendisinin bildiğini ve en güzel şekilde yapacağını söyledi. Kalkıp gitti fakat ahıra uğramadı. Arkadaşlarının yanına giderek sofinin söyledikleriyle alay edip güldü.

   Sofi yatıp uyuyunca gece rüyasında hep eşeği gördü. Eşeği bazen kurt parçalıyor, bazen de yolda giderken bir kuyuya yahut da bir çukura düşüyordu.

   Sofi sabaha kadar bu kötü rüyalarla uğraştı durdu. Fakat yapacak bir şey yoktu.

   Sofinin eşeği çok kötü bir durumdaydı bu sırada. Zavallı eşeğin palanı dönmüş taş toprak içinde aç susuz yatıyordu.

   Sabah olunca hizmetçi geldi, eşeğin palanını düzeltti, birkaç sopa indirdi, eşek can acısıyla sıçrayıp kalktı.

   Sofi eşeğe binip kervana katıldı biraz sonra eşek takatsizlikle yüz yüze düşmeye başladı. Herkes eşeği hasta sandı.

   - "Ey sofi!.. Hani sen dün bu eşek böyle iyidir şöyle iyidir diyordun, buna ne oldu da böyle oldu?" dediler.

   Sofi durumu anlamıştı :

   - "Sormayın dostlar, dedi. Geceleyin sabaha kadar "lahavle" yiyen eşeğin hali böyle olur. Geceleyin eşek "lahavle" tespihi çekerse gündüz de böyle secde eder." dedi.

   * İnsanların çoğu insan yiyicidir. Onların selam vermelerine bakıp aldanma...

   * Yabancı senin topraktan olan bedenindir, senin gama, eleme düşmen onun yüzündendir...

   * Miski tene sürme gönüle sür, misk en yüce olan Rabbin adıdır...