Hikayeler » Din Büyüklerinden Hikayeler » Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bayram-ı Veli
    Yıl: 1433, Yer: Edirne. İhtiyar subaşı nefes nefese huzura çıkar, Padişahı selâmlar.

    - Engürü'deki şeyhi getirdik efendim!, Ama ...

    - Aması ne?

    - Bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil. Aksine büyük bir âlim ve gönül ehli.

    - Nereden biliyorsun peki?

    İhtiyar subaşı bunları değirmende ağartmadık gibilerden sakalını sıvazlayarak.

    - "Şu kadarını söyliyeyim, kendisi Şeyh Hamideddin-i Veli Hazretleri'nin halifesi!

    - Sen ne diyorsun!

    - Geleceğimizi biliyordu. Bizi yolda karşıladı. Boynunu büküp bileklerini uzattı,

    - Haydi evladım, zincirleyin beni!' dedi...

    - N'aptık biz. Bir Allah dostunu zincire vurduk desene.

    - Vurmadık efendim. Aksine yol boyu hizmet ettik.

    - Gönlünü hoşça tutaydınız.

    - Tutmaz mıyız.