Hikayeler » Din Büyüklerinden Hikayeler » Aradığınıza Bağlı

Aradığınıza Bağlı
    Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip;

    - 'Nerede o eski kardeşlikler' der, 'Hani, Allah için sevenler?'

    - Eğer sıkıntılarına katlanacak birini arıyorsan bulamazsın ama sıkıntılarına katlanacağın dostlar arıyorsan çoktur.

    Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesveselerine kapılıp kemâle geldiğini zanneder. Birbirinden cazip rüyalar görmeye başlar ve bunları arkadaşlarına da nakleder. Cüneydi Bağdadi Hazretleri onun durumuna çok üzülür. Talebesinin ayağına kadar gider ve

    - 'Eğer rüyanda seni cennete götürürlerse üç defa 'La havle...' oku' diye tenbih eder. Hakikaten o gece rüyasında onu alıp cennete götürürler. Aklına hocasının sözü gelir. 'La havle...' okuduğu anda kendini çöplükler, pislikler içinde bulur. İçine düştüğü durumu anlar ve tevbe eder. Mübârek,

    - 'Herkese bir mürşid-i Kâmil lâzımdır' der 'Aksi halde mel'ûn şeytan musallat olur ve oyuncak eder.'

    Talebelerinden biri sorar:

    - 'Hiç ibadet ve tâat yapmadan Allah'ın (Celle Celalüh) lütfuna kavuşmak mümkün müdür?

    - Zaten gelen bütün nimetler Allah'ın lütfudur. Bizim gibi acizlerin ibadetlerinden ne olsun.