Hikayeler » Mevlana'dan Hikayeler » Hastaların Her Sabah Hz. İsa'ya Gelmeleri

Hastaların Her Sabah Hz. İsa'ya Gelmeleri   Hz. İsa (a.s)'ın yaşadığı devirde her sabah; kör topal, çolak hasta, fakir kim varsa kapısının önünde toplanıp onu beklerdi.

   Hz. İsa (a.s.) günlük ibadetlerini bitirince dışarıya çıkar kapısında bekleyen bunca çaresiz, dertli insanın dertlerinden kurtulması için dua eder :

   - "Ey insanlar, hepinizin duası kabul olundu, herkesin derdi çare bulacak kalkıp evlerinize işlerinize dönün." derdi.

   Oraya toplananlar dertlerinden üzüntü ve sıkıntılarından kurtulmuş olarak dönerlerdi.