Hikayeler » Çocuklar Için Hikayeler » Çocuklardan Kurtarır

Çocuklardan Kurtarır   Cevat şöyle demektedir. Bir öğretmen gördüm. Yanında biri uzun biri kısa iki değnek, bir top, bir cirit, bir boru, bir davul vardı.

   Bunların ne olduğunu sordum. Dedi ki:

   - Okulumuzda yaramaz çocuklar çoktur. Birine "Oku dersini" diyecek olsam sözümü dinlemez, ben de önce kısa değnek ile vururum.

   Uzaklaşır; sonra uzun değneği yetiştiririm. Kaçar, o zaman topu ciride koyup atar, başını yararım. 0 zaman arkadaşları harekete geçip başıma üşüşürler. Dövmeye başlarlar. Ben de çaresiz kalarak davulumu boynuma, borumu elime alır çalmaya başlarım.

   Hengameyi duyan mahalle halkı koşup gelirler. Beni çocukların elinden kurtarırlar.