Hikayeler » Mevlana'dan Hikayeler » Darvanlıların Hilesi

Darvanlıların Hilesi   Darvan Yemen'de bir yerin adıdır. Burası Sana'ya yakın bir yerdir. Büyük bir çölün kenarında kurulmuş olan bu kasabada salih bir kimsenin bir bağı vardı. Bu salih kişi bağdaki mahsulü toplayacağı zaman fakir fukarayı çağırır onlara hakkını verir, gönüllerini alırdı. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah (c.c) o kuluna bol mahsul ihsan ederdi.

   O salih kimse ne kadar cömert idiyse çocukları da o derece cimriydi. Onun ölümü üzerine o yıl çocukları hiç kimseye birşey vermemek üzere anlaştılar. ertesi gün sabah erkenden kalkıp mahsulü toplayacak, hiçbir fakiri bağa sokmayacaklardı.

   İçlerinden birisi her ne kadar onları uyarmaya çalışarak :

   - "Yapmayın sizin bu yaptığınız doğru değil babamızın yaptığını devam ettirelim." dediyse de dinletemedi.

   Onlar geceleyin uyurken Allah'tan afet indi o bağın tamamını yakıp kavurdu. Bağ kapkara kesildi.

   Sabahleyin erkenden kalkıp birbirlerini uyandırıp bağa - mahsul toplamak üzere - geldiklerinde gözlerine inanamadlar. Bu manzara karşısında şaşırıp kaldılar.

   Yaptıklarının kötülüğünü anlayıp :

   - "Ey Rabbimiz seni tesbip ve tenzih ederiz biz gerçekten büyük bir kötülük işledik." deyip birbirlerini kınayıp tövbe ederek Allah'a (c.c) sığındılar.