Hikaye | Kategoriler | Hikayeler

Dünyanın HaliDünya arzusu ve şehveti külhana benzer, takva ise hamam... Böylece takva hamamı, şehvet külhanıyla aydınlanır.

Takva sahipleri böylece bu dünya külhanında zevk ve sefa içindedirler. Çünkü onlar, hamama girerek yıkanıp temizlenmişlerdir.

Bu dünyadaki zenginler, hamamı ısıtmak için tezek taşıyanlara benzerler. Cenab-ı Rabbül Alemin, hamam ısınsın tavlansın diye onlara bir hırs vermiştir.

Hamama giren, yüzünden, yüzündeki temizlik ve güzellikten bellidir.

Külhandakiler de yüzlerindeki ve ellerindeki kir, duman ve işten belli olurlar.

Bu dünyada mal toplayan ve onunla övünen : "Ben şu kadar, bu kadar mal topladım." diyen gerçekte ; "Bu kadar tezek, bu kadar fışkı getirdim." diyor. Bu sözler aslında yüz kızartıcı sözlerdir. Fakat külhanda çalışanlar aralarında bununla övünürler.

- "Sen akşama kadar altı küfe tezek getirdin. Halbuki ben hiç zahmet çekmeden, yirmi küfe tezek taşıdım." derler.

Külhanda doğup temizlik nedir görmeyen kişi elbete misk kokusundan incinir, hasta olur."


Hikayeler