Hikayeler » Din Büyüklerinden Hikayeler » Bugün Param Yok

Bugün Param Yok
    Allah dostlarından...

    Bir gün Karaköy'e geçmek üzere kayıkçılara:

    - Bugün param yok, Allah için beni karşıya kim geçirir? teklifinde bulunur. Ses çıkmaz. Az sonra biri :

    - Ben diye talip olur ve götürür.

    O günün gecesi o kayıkçı, rüyasında kıyamet kopmuş, mizan kurulmuş, herkes amellerine göre muamele olunurken, şaşkın, sıratı geçmekkorkusu ve düşünenlerin dehşeti içinde iken ona bir el uzanıp selamete götürür.

    Kayıkçı:

    - Siz kimsiniz? Bu badireden beni kurtardınız, diye sual edince:

    - Ben iki cihan serverinin mağara arkadaşı Ebu Bekir Sıddıyk'ım. evlatlarımıza hizmet eli uzatanlara, imdad elimiz böyle ulaşır, buyururlar.