Hikayeler » Sizin Gönderdikleriniz » Kötülüğe Karşı İyilik

Kötülüğe Karşı İyilik
    Kıtlık bir zaman esnasında Bedri isminde fakir bir çocuk vardı. Ekmek bulmak için bir köye gitti o köyün en zenginlerinden birinin Bahri isminde bir oğlu vardı.

    Bahrinin elinde büyük bir ekmek parçası olduğu halde evlerinin önünde durmakta idi. Biçare Bedri açlıkdan helak olmak derecesine gelmişti.

    Bahrinin elindeki ekmeği görünce yanına vardı. Rica ederim bir lokma ekmek verirmisin dedi.

    Bahri ise Bedriye haydi yoluna git sana verecek ekmeğim yoktur dedi.

    Aradan bir sene geçti. Bahrinin keçisi kaybolmuştu. Arayıp bulmak üzere dağa çıktı pek ziyade yorulmuştu. Susuzluktanda bayılmak derecesine gelmişti içmek için bir damla su bulamadı. Dolaşırken bir ağaç gölgesinde Bedrinin oturduğunu koyunlarını otlattığını yanında da su testisi bulunduğunu gördü hemen yanına vardı. Bahri aman birader bana bir yudum su ver zira susuzlukdan bayılıyorum deyince;

    Bedri haydi yoluna git sana verecek suyum yoktur cevabını verdi Vaktiyle Bedrinin bir lokma ekmek isteyipde vermediği Bahrinin hatırına geldi ağlayarak affını rica eyledi. Alicenap Bedri merhamet eyleyip testiyi Bahriye verdi Bahri susuzluğunu giderdi memnun ve müteşekkir oldu.

    Bana verdiğin bu suyun mükafatını Allah versin diye dua da bulundu.