Hikayeler » Masal Demeti » Döğme Yaptıran Kazvinli

Döğme Yaptıran Kazvinli   Bir gün Kazvinlinin biri tellaka "Fazla ızdırap vermeden bir döğme yap " demiş.

   Tellak "Nasıl bir şey istersin?" diye sormuş.

   Kazvinli "Arslan resmi yap. Burcum da arslan burcudur. Dikkat et, döğme iyi olsun " demiş.

   Tellak "Döğmeyi hangi omuzuna yapayım?" demiş.

   Kazvinli "Sağ omuzumun üzerine yap " demiş.

   Döğmeci döğmeye başlayınca iğnenin acısına dayanamaz olmuş Kazvinli. "Bu ne biçim iş? Beni mahvettin!" demiş.

   Tellak "Arslan yapmamı emretmiştin " demiş.

   Kazvinli "Peki neresinden başladın? " diye sormuş.

   "Önce kuyruğunu işliyorum " demiş tellak.

   Kazvinli "Kuyruğu hiç de lüzumlu değil. Baksana canımı çok yaktı!" demiş.

   Döğmeci bu sefer arslanın başka bir tarafını yapmaya başlamış. Kazvinli inleyerek "Burası arslanın neresi?" diye sormuş.

   Döğmeci "Sağ kulağı " demiş.

   Kazvinli "Varsın kulağı olmasın !" demiş.

   Döğmeci arslanın başka bir tarafını yapmaya başlamış. Ama acıya dayanamayan Kazvinli yine sormuş:

   - Peki şimdi neresini yapıyorsun?

   Döğmeci "Karnını " demiş.

   Kazvinli "Bu arslan karınsız olsun. İğnenin acısı canıma yetti " demiş.

   Döğmeci bir süre parmağı ağzında şaşkın şaşkın bakmış. Sonra "Hiç dünyada böyle bir şey görülmüş müdür? Kulaksız, kuyruksuz, karınsız acayip bir arslan? Allah bile böyle bir arslan yaratmamıştır! demiş.

(Mesnevî'den)