Hikayeler » Iran Hikayeleri

Iran Hikayeleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • Kim Mutlu?
      Sadece erkeklerin katıldığı bir ziyafette ev sahibi sordu:     - Karısından memnun olmayan varsa, ayağa kalksın.     Bir kişi dışında herkes ayağa kalktı. Ev sahibi ad...
 • Kim O?
      Bir gün Şeytan, Firavun'un kasrına gelip çaldı kapıyı.     Firavun:     - Kim o?     Şeytan gülerek: Sen Allah olsaydın, kapıyı kimin çaldığını mutlaka bilir...
 • Kim Obur?
      Padişah veziriyle oturmuş hurma yiyor, çekirdeklerini de vezirin önüne atıyordu.     Hurmalar bitince padişah vezire     - "Önündeki çekirdeklere bak. Ne kadar oburs...
 • Kisrâ
      Kısa boylu adamın biri Kisrâ'ya gelerek birini şikayet etti. Kisrâ:     - Sen kısa boylusun. Ferâset ilmine göre kısa boylular zalim olur ve kimse onlara zulmedemez.     Adam: &...
 • Korkak Asker
      - Söyle bakalım, cephede ne zaman hamle etmeli, ne zaman geri çekilmeli?     - Düşman karşıdayken geri çekilmeli, arkadan saldırırken de hamle etmeli komutanım! ...
 • Korkmaz Bulaşmaz Bir Vali
      Abbasî halifesi Mansur yumuşak tabiatlı ve etliye sütlüye karışmayan pısırık birini Horasan valiliğine atadı.     Bir gün kadının biri ondan adalet istemeye geldiyse de validen bir hayır göremedi. ...
 • Kıtlık Mı Düştü?
      - Babacığım, 20 tümen verir misin? Dondurma alacağım da.     - Param yok.     Çocuk annesine döndü:     - Be kadın, erkeğe kıtlık mı düşmüştü de bula bula bu ...
 • Kıyamet
      Hoca okulda kıyamette olacaklardan söz ediyordu ki çocuğun biri kalkıp sordu:     - Hocam, kıyamet günü bizim okul da tatil olacak mı? ...
 • Köpek Kalbi
      Kalp hastası bir delikanlıya köpek kalbi nakledilmişti. Delikanlı bir süre ameliyatı yapan cerraha gitti :     - Doktor bey, bir süredir kötü bir huy edindim. Ne zaman bir telgraf direğinin yanından g...
 • Laf Dinle
      Adamın tembel mi tembel bir uşağı vardı. Bir gün uşağını üzüm ve incir almak için çarşıya gönderdi. Uşak getire getire yalnız üzüm getirmişti. Efendisi:     - "Ne zaman seni bir iş için gönders...
 • Lakap
      Abbasî soyundan biri hilafet iddiasında bulunmuştu. Öte yandan son derece kan dökücü zalim biriydi. Bir gün nedimini çağırdı:     - Bana bir lakap bul; ne bileyim, Mu'tasımbillah, Mütevekkilalallah gi...
 • Lanet Olsun!..
      Beyefendi hanımının doğum günü için bir kuyumcuya girdi. Bir kolye beğenip fiyatını sordu.     Kuyumcu: Kırk bin tümen.     Beyefendi "Lanet olsun!" dedikten sonra başka bir kolye...
 • Merasim
      Muzaffereddin Şah, Gom seyahatinden dönüyordu. Yolda mahfesi bozuldu . Bir handa sabahlamaktan başka çare yoktu. Bir hanın kapısını çaldı.     - Kim o?     - Ben Fetha...
 • Meşrutiyet
      Bahâül-vâizin anlatıyor:     Meşrutiyet başlarıydı. Bir eve gittim. Yaşlı bir kadın ile genç bir kız vardı orada. Yaşlı kadın:     - "Meşrutiyetin amacı ne?" diye sordu...
 • Muaviye İle Bedevi
      Muaviye oturmuş, kuzu kebabı yiyordu ki ansızın bir bedevi gelip oturdu sofraya. İştahla etleri ayırıp kemikleri kırıyordu. Bu durumu izleyen Muaviye dayanamayıp bedeviye:     - " Galiba bu kuzun...
 • Müflisin Böylesi
      Emir Timur Gurkan Şiraz'a geldiği zaman her evden vergi alınmasını emretti. Şiraz'da evi olan Hafız'a da bir vergi konuldu ve iş vergi memuruna havale edildi. Bunun üzerine Hafız hemen Emir'in huzuruna çıkarak yoksulluk b...
 • Müjde
      Derler ki; Şair Hâce Mecd-i Hemger'in karısı bir hayli yaşlıydı. Hâce Yezd'den Isfahan'a geldikten bir süre sonra karısı da Isfahan'a geldi.     Hâce'ye müjde verdiler:    ...
 • Müneccimin Falı
      Rivayet bu ya, bir müneccimi darağacına çekerlerken sordular:     - Bu hali de falında gördün mü?     - Valla bir yükseliş görüyordum ama burada olacağını bilmiyordum! ...
 • Namaz Batıl Oldu
      Bir cemaat namaza durmuştu. İçlerinden biri konuşunca, öteki     - "Namazda konuştun ve namazın bozuldu!" diye çıkıştı. Bir başkası gülerek     - "İkinizin namazı da bozuldu" di...
 • Nasıl Olsa
      Beyefendinin tembel mi tembel bir uşağı vardı. Bir gün ona     - "Yusuf, ayakkabılarımı getir" dedi.     Yusuf ayakkabıları getirdi ama pis ve boyasızdı.  ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9