Hikayeler » Iran Hikayeleri

Iran Hikayeleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • Nasıl İstersin?
      Adam bir şaire giderek "Bir şiir oku bana" dedi.     - Eskilerden mi ,yenilerden mi?     - Yenilerden.     - Farsça mı , bir başka dilde mi?...
 • Ne Oldu?
      Hayli paragöz olan adam, arkadaşı Yusuf Han'ın kalp krizi geçirip öldüğünü duyunca bin tümenlik alacağını nasıl tahsil edeceğini düşünmeye başladı. Başsağlığı dilemek için cenaze evine gitti ve merhumun oğluna dedi ki: ...
 • Ne Tarafa Dönelim?
      Fıkıhçı Ebû Mansûr Sicistânî'ye sordular:     - Kırda bir su başına gelsek ve gusül almak istesek , ne tarafa dönmeliyiz?     - Elbiselerinize doğru; yoksa hırsız götürür! ...
 • Ne Ucuz Olurdu!
      Bedevînin devesi kaybolmuştu. Bulursa iki dirheme satacağına dair adak adadı. Bir süre sonra devesini buldu; buldu ya bu kez de iki dirheme deveyi satmaya gönlü varmıyordu. Düşündü taşındı; nihayet devenin boynuna bir ked...
 • Neden Para Vereyim?
      Şairin biri bir zengine giderek onu çok medhetti. Zenginin keyfine diyecek yoktu ."Yarın gel de para vereyim sana" dedi.     Şair ertesi gün sabah zenginin kapısına geldi. Zengin:  &n...
 • Neden?
      Çocuk annesine sordu:     - Anneciğim, babamın saçları neden dökülmüş?     - Çok düşündüğü için.     - Peki neden senin saçların bu kadar gür?   &n...
 • Nedir Düşmanlığın?
      Bir arap Muaviye ile birlikte kızartma yiyor ve etleri hızla parçalayıp mideye indiriyordu. Bu manzara karşısında Muaviye dayanamadı:     - Nedir bu kuzuya düşmanlığın? Yoksa anasından boynuz mu yedin...
 • Niyetim Yok
      İki deli konuşuyorlardı.     - Dünyadaki bütün mücevherleri ve elmasları satın almak istiyorum.     - Boşuna heveslenme; satmaya hiç niyetim yok! ...
 • Nuh Gelmiyorsa
      Arap sabah namazını kılmak için mescide girdi ama acelesi vardı. İmam Fatiha'dan sonra Nûh sûresini okumaya başladı ve     "İnnâ erselnâ Nûhen" yani "Kuşkusuz biz sana Nuh'u gönderdik" âyetini okudu ...
 • O Kadar Da Erkek Değildi!
      Horasanlı bir kervanda eşeğini kaybedince, başka bir eşek bulup yükünü yükledi. Ama asıl sahibi çıkıp eşeği yularından tuttu ve Horasanlının yükünü yere attı. Horasanlı eşeğin sahibiyle kavgaya tutuştu. Etraftan yetişenl...
 • Sabrederler
      Öğrenci arapça öğretmenine sordu:     - Hocam , buzağının arapçası nedir?     - Araplar büyüyünceye kadar sabreder, sonra "bakar" yani inek derler! ...
 • Sadi'nin Dil Kılıcı
      Şirazlı Şeyh Sadî'nin başı dazlaktı. Bir gün bilginlerden biriyle münazaraya girdi. Ancak rakibi münazarayı kaybedip de Sadî'nin dil kılıcı karşısında çaresiz kalınca işi sataşmaya kadar götürdü ve    &nb...
 • Salaklık Listesi
      At satıcıları padişaha bir kaç at gösterdiler. Padişah atları beğenip satın aldı ve yine at getirsinler diye bin tümen de peşinen verdi.     Bir gün padişah vezirine dedi ki:   ...
 • Sen De Mi Niyazi Oldun?
      Anlatıldığına göre yetmiş seksek yıl önce Tahran'da veba salgını baş göstermiş. Tahran kabadayılarından biri her gün akşama doğru uğrak yeri olan kahveye gider ve haber verirmiş:     - Çocuklar, bugün...
 • Sen Mi Bileceksin?
      Oğlan, yüz yaşını geçen annesini hava alsın diye zembile koymuş dolaştırıyordu. Yolda zamanın peygamberine rastladılar.     Peygamber "Anneni kocaya ver" diye takıldı.    &...
 • Sen Sanırım
      Bir gün Abdurrahman Câmî dost meclisinde şu beyti okudu:     Bes ki der cân-i fegâr oçeşm-i bîdârem toyî     Her ki peydâ mîşeved ez dûr, pindârem toyî     [Y...
 • Seni De Yanına Assınlar
      Şairin biri bir gazel söyleyip Câmî'ye götürdü. Şiirini okuduktan sonra     - "Bu gazeli şehrin kapısına asayım da meşhur olsun" dedi.     Câmî: "Şiirin sana ait olduğunu kimse b...
 • Sultan Mahmud İle Nedimi
      Gazneli Mahmut çok acıkmıştı. Önüne patlıcan yemeği getirdiler. Çok hoşuna gitmişti. "Patlıcan hoş bir taam" dedi.     Mahmud'un nedimi patlıcanı medhetmeye başladı. Meziyetlerini anlata anlata ...
 • Söyle
      Bir dilenci Isfahan zenginlerinden birinin evine gelip kapıyı çaldı ve bir şeyler istedi. Ev sahibi uşağına :     - Mübarek; Kamber'e söyle. Kamber de Yakut'a söylesin; dilenci için bir şeyler hazırla...
 • Tarih
      Onanltı yaşındaki oğlan babasının yanına geldi :     - Babacığım , hatırlıyor musun? Hani vaktiyle sen babanın arabasını ilk aldığında kaza yaptığını ve arabanın hurdahaş olduğunu söylemiştin? ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9