Hikayeler » Iran Hikayeleri

Iran Hikayeleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • Tatil
      - Müdür Bey, evlenmek için iki gün izin istiyorum.     - Bir hafta tatiliniz vardı, neden evlenmediniz?     - Ama tatilimi mahvetmek istemiyordum ! ...
 • Tatil Bitti
      Adam bir aylık yıllık iznini geçirmek için Hazar kıyısındaki motellerden birine gitmişti. Dokuzuncu gün eline bir mektup verdiler. Mektubu okuduktan sonra bir ah çekti:     - Ne yazık ki tatil bi...
 • Tazminat
      Adamın birini araba çiğnedi ve sonunda bir ayağı kesildi. Bunun üzerine sürücü aleyhinde bir milyon tümenlik tazminat davası açtı.     Sürücü "Beyim, ben milyoner değilim!" deyince adam cevap ve...
 • Terzi Testiye Düştü
      Vaktiyle şehir kapısında dükkanı olan bir terzi vardı. Bu terzi çiviye bir testi asmıştı. Huy bu ya; ne zaman şehirden bir cenaze çıkarılsa, terzi o testiye bir taş atar ve her ay sonunda testideki taşları çıkarıp sayar,...
 • Timur İle Çalgıcı
      Aksak Timur Hindistan'a gittiğinde " Hint çalgıcılarının pek maharetli olduklarını büyüklerden duymuştum" dedi ve çalgıcıları çağırdı.     Görme özürlü bir çalgıcı huzura gelip tar çalmaya başla...
 • Ulak
      Adamın biri Bağdat'tan Kazvin'e gitmişti. Birkaç gün sonra ailesine bir mektup yazdı. Yazdı ama mektubu ailesine ulaştıracak kimse yoktu.     - "Bari mektubu aileme kendim götüreyim" diye mırıldandı...
 • Uyanık Satıcı
      Uyanık mı uyanık bir seyyar satıcı bir yerde tezgahını kurmuş, etrafına bir çok insan toplamıştı. İçi su dolu bir şişeyi seyircilere göstererek     - "Hey millet! Bu ilaçtan kim bir tatlı kaşığı içer...
 • Varrık Da Desen...
      Lor, ayran satın almıştı, ama ayrancı, içinde bir kaç kurbağa yavrusunun bulunduğu suyu karıştırıvermişti ayrana kaşla göz arasında.     Lor, ayranı içmeye niyetlenmiş ti kurbağa yavruları bağırmaya b...
 • Velet
      Adam küçük oğlunu azarlıyordu:     - Neden annenin sözünü dinlemiyorsun ha?     - Karım değil ki dinleyeyim! ...
 • Vücud-i Şerifiniz
      Mollanın biri bir mezar satın alıp mezar ustasına güzel bir mezar yapması için talimat verdi.     Mezarcı ustası tam bir yal çalışıp mezarı bitirdi ve mollaya teslim etti. Molla:  &nbs...
 • Yağmur Duası
      Bir kaç kişi yanlarına ilkokul çocuklarını alıp kıra yağmur duasına çıktılar.     Birisi "Nereye götürüyorsunuz bu çocukları?" diye sordu.     "Yağmur duasına götürüyo...
 • Yakınlığın Bu Kadarı
      Birisi Cafer Bermekî'ye giderek ondan yardım talebinde bulunmak istedi ama birkaç günlük zahmetten sonra görüşme imkanı buldu. Cafer'in huzuruna çıkınca     - "Niçin benimle görüşmekte bu kadar zor...
 • Yarım Karışlık Adam
      Hâce Nasîruddîn-i Tûsî, Merâga kentinin zhicini hazırlatmak için o dönemin ünlü astrolog ve matematikçisi Gıyaseddin Mesud'u Kâşân'dan Merâga'ya davet etti.     Gıyaseddin kısa boylu, çelimsiz bir ad...
 • Yavaş Konuş
      Bir gün Şah Abbas veziri Hâtim Han-ı Ordubâdî'ye döndü:     - Dediklerine göre, iri yüzlü ve gür sesli olanlar cesur olurmuş.     Vezir avazı çıktığı kadar bağırarak :  &nb...
 • Yaş Meselesi
      İki yaşlı hanım otobüste konuşuyorlardı. Biri sordu:     - Sahi kardeş, kaç yaşındasın sen?     - Biliyorsun işte, otuz. Peki sen kaç yaşındasın?     - Ben de...
 • İbrahim Edhem
      Bir gün Sultan İbrahim Edhem sarayında oturmuş, görevlileri de huzurunda saf kurmuşlardı. Derken elinde keşkül ve asâsıyla bir derviş çıkageldi. Saraya girmek istiyordu.     Görevliler sordular:...
 • Üç Hikmet
      Rivayete göre şairin biri halifeyi öven bir kaside yazıp mecliste okudu. Halife kasideyi çok beğendi ve     - " Üçyüz dinar mı istersin yoksa her biri yüz dinar değerinde üç hikmetli söz mü?" di...
 • Üç Kafadar
      İsfahanlı, Şirazlı ve Kaşanlı birlikte seyahat ediyorlardı ama ceplerinde metelik yoktu. Acıkınca bir lokantaya girdiler. Yemekten sonra Isfahanlı yerinden kalkıp lokantacıya gitti ve     - "Paramın ...
 • Üçüncü Delik
      Nüktedan birini bir suçtan dolayı tutuklayıp padişahın huzuruna çıkardılar. Suçu sabit olduktan sonra padişah     - "Burnunu delin şunun!" diye emir verince nüktedan adam     - ...
 • İddiacı
      Adamın biri Allah olduğunu iddia ediyordu. Yakalayıp halifenin huzuruna götürdüler. Halife adamın gözünü korkutmak için     - "Geçen sene de biri peygamber olduğunu söylüyordu. Yakalayıp öldürdük onu...

1 2 3 4 5 6 7 8 9