Hikayeler » Kissadan Hisseler

Kissadan Hisseler

1 2 3 4 5

 • Doğru Yoldan Ayrılmamak
     Aylaklıktan, başıboşluktan usanan, bunun çıkar yol olmadığını anlayıp doğru yola gelmeye karar veren mirasyedi bir adam, ülkesinin kralına çıkıp, doğruluktan ayrılmadan, dürüstçe yaşamak için kendisine bir yol göstermesini istedi.    K...
 • Doğruluğun Makbul Olanı
     Aralarında Allah yolunda ilerlemeye karar veren iki kardeşten biri, bu amacına ancak kırlık bir yerde, bir dağ başında ulaşabileceğini düşündü ve bunun için bir dağ başına çekilip çobanlık yapmaya başladı. Diğeri zorluklarına rağmen insanların...
 • Doğruluğun Sonu Böyle Olur
     Adam, Harem-i Şerif'in kapısında hep aynı duayı okuyordu:     - Ey doğrulara yardım eden, haramdan kaçınanları koruyan!..     Ona 'Sen başka dua bilmez misin?' dediler. O şöyle açıklama yapt...
 • Doğruluk
     Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretleri'ni yakalatmak istedi. O da bir vakit ders verdiği Habib-i Acemi Hazretleri'nin kulübesine gelip saklandı. Valinin adamları geldi ve hışımla: ...
 • Dost Eller
     Ünlü Allah dostlarından Abdullah anlatıyor:    Bir gece rüyamda birini gördüm. Sevgili Peygamberimizin (sav.) sıkı sıkıya dostça adamın ellerini tutmuştu. Birden şaşırdım. Peygamber'in dost ellerine mazhar ol...
 • Dünyada Şen Olanlar Ahirette De Şen Olsun
     Maruf-u Kerhi bir gün Dicle kenarındaki bir hurma bahçesinde yakınlarıyla otururken kayık içinde bir kısım gençlerin saz çalıp içki içerek gelişlerini görürler. Bunlara kızanlar:     - Senin duan makbuldür dua...
 • Eden Bulur
     Hz. İsa Aleyhisselam, bir gün yolda yürürken bir gencin, ak sakallı, ihtiyar bir adamı tekmeleyerek sürüklediğini gördü. Hazreti İsa Aleyhisselam, ihtiyarın bu durumuna çok acır. Hemen koşarak onu kurtarmak ister. Fakat ihtiyar ...
 • Emek Veren Eli Kıran Baba
      Bağdat'ı kıtlık kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri:    - Allah rızası için ...
 • Eşeğin Sesi
     Mevlana Hazretleri, bir gün medresesinde ders verirken talebelerine: "Allah (c.c.) Kur'an-ı Mecid'inde, en çirkin ses eşeğin sesidir." buyuruyor. "O kadar hayvanın içerisinde eşeğin seçilmesindeki hikmeti nedir?" diye sordu. ...
 • Eşeğini Kaybeden Köylü Ve Cuma Namazı
     Adamın biri bir gün eşeğine buğday yükleyerek değirmene varır. Eşeğin sırtındaki buğday çuvallarını indirir indirmez eşek kaçar ve kaybolur. Adam eşeğin peşine düşerek aramaya koyulsa Cuma namazını kaçıracaktır.   ...
 • Firavuna Sihirbazların Cevabı
     Firavun, Hz. Mûsa'nın tevhid mücadelesinden, saltanatını kaybetme endişesi lie korktu, ürktü, şaşkınlık içinde Mısır sihirbazlarını topladı ve Musa (a.s.) ile müsabakaya çıkardı. Sihirbazlar:     "Ya Mûsa, sen ...
 • Gerçek Tevekkül
     Vaktiyle zeki, çalışkan bir medrese (üniversite) talebesi, rüyasında çok sevdiği, feyz aldığı, bağlandığı hocasının cehennemlik olduğunu gördü. Rüyayı ilk gördüğünde sıradan bir rüya diye aldırmadı. Ama aynı rüyayı birkaç defa üst üste görünce...
 • Gideceğin Yere
     Arifin birisi, bir zengine: "Malı mı, yoksa günahı mı daha çok seviyorsun?" diye sordu. Zengin: "Malı seviyorum." dedi. "Doğru söylemiyorsun!" dedi arif... "Günahı ve vebali daha çok seviyorsun ki ölürken beraberinde malını değ...
 • Göz Çukuru
     Halinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam, deniz kenarında oltayla balık tutuyordu. Tesadüfen oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona,    - "Oltana ben burada iken ilk takılan şey ne olursa sana onun ağ...
 • Hak Yola Getiren İki söz
     Büyük erenlerden Hasan Basrî, bir gün arkadaşlarıyla birlikte yolda giderken memleketinin tanınmış devlet büyüklerinden birinin oğlu ile karşılaşır. Devlet büyüğünün oğlu yağız atının üzerine kurulmuş, beraberinde de hizmetçil...
 • Halilullah (Allah'ın Dostu)
     Allah (c.c.) Hz. İbrahim'i dost edinince, melekler:    "Ey Rabbimiz! İbrahim sana nasıl dost olabilir? Nefsi, malı ve evladı var. Kalbi bunlara meyyaldir..." dediler. Müteakıben şu ibretli manzaralara ve Hz. ...
 • Herkes Soyuna Çeker
     Bir padişah Hızır'ı görmek istiyordu. Bir gün bunun için tellallar çağırttı. "Kim bana Hızır'ı gösterirse onu armağanlara boğacağım" dedi.    Birçok oğlu uşağı olan fakir bir adam bu işe talip oldu. Karısına dedi ki:    - "Hanı...
 • Horozla Köpeğin Konuşması
      Kurtların, kuşların dilinden anlayan Hazreti Süleyman aleyhisselama gelen bir adam yalvarır:     - Ne olur ey Allah'ın nebisi bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarından anlayayım.  ...
 • Hz. Musa (a.s) İle Doğan Kuşu
     Musa Peygamber Yûşa İbnî Nûn ile birlikte çıktığı gezilerden birinde yolda giderlerken ansızın karşılarında bembeyaz bir kuş görürler. Kuş Hz. Mûsa'nın omuzlarına konduktan sonra kendisen şöyle seslenir:    "...
 • Hz. Süleyman (a.s) İle Karınca
     Bir gün Süleyman Peygamber (a.s) bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da,    "Bir buğday tanesi yerim" diye cevap verir.    Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek ...

1 2 3 4 5