Hikayeler » Dini Hikayeler » Dostlarla Müdara

Dostlarla Müdara   Ebu Hureyre şöyle diyor:

   Resulullah (s.a.v) (bir gün) oturdukları halde birden dişleri görülür bir şekilde güldüler. Gülmesinin sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular:

   - "Ümmetimden iki kişi gelip Allah Teala'nın huzurunda duracaklar; onlardan biri diyecek ki:

   - "Allah'ım ! benim hakkımı ondan al ! Allah Teala buyuracak ki: "Kardeşinin hakkını ver !"

   Borçlu adam arz edecek ki:

   - Allah'ım ! Benim iyi amellerimden bir şey kalmamıştır (ona verecek dünyevi bir malım da yoktur)."

   Hak sahibi de diyecek ki:

   - "Ey Rabbim! Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin!"

   Sonra Resulullah (s.a.a)'in gözlerinde yaşlar boşanarak şöyle buyurdular:

   "O gün (kıyamet günü) öyle bir gündür ki insanlar, günahlarının başka bir kimseye yüklenmesine ihtiyaç duyarlar. Allah Teala hakkını isteyen kimseye şöyle buyurur: Gözlerini çevir, cennete doğru bir bak, ne görüyorsun ? O zaman başını kaldırıp güzel nimetleri görünce hayretle; Allah'ım ! Bunlar kimin içindir ? diyecektir.

   Allah Teala : - "O hakkın değerini bana veren kimse içindir."

   Hak sahibi: - O hakkın değerini kim sana ödeyebilir ?

   Allah Teala: - "Sen."

   Hak sahibi: - Ben nasıl ödeyebilirim ?

   Allah Teala: - "Ondan geçmenle (hakkını bağışlamanla)."

   Hak sahibi: - Allah'ım ! Ondan geçtim.

   Daha sonra Allah Teala buyuracak ki:

   - "Dini kardeşinin elini tut, birlikte cennete gidin !"

   Bu esnada Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

   - "Takvalı olun, birbirinizin arasını bulun!"