Hikayeler » Kissadan Hisseler » Adam Olmazsan

Adam Olmazsan   Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağına dair Bayezîd-i Bistamî'den şu kıssa meşhurdur:

    Müridlerinden biri:

   "Kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşışam!..."

   Bayezîd cevaben:

   "Oğlum, sen adam olmazsan, Bayezîd'in kürküne değil, derisini yüzüp, içine girsen fayda vermez!" buyururlar.