Hikayeler » Dogrularin Öyküsü » İbn-i Sina Ve İbn-i Miskaveyh

İbn-i Sina Ve İbn-i Miskaveyh
    Ebu Akşi ibni Sina, henüz yirmi yaşına gelmemişken zamanının ilimlerini öğrenmişti; İlahi, tabii, ve riyazı ilimlerinde zamanın başta gelen alimlerinden oldu. Bir gün zamanın tanınmış alimi Ebu Ali ibni Meskuveyh’in dersine geldi. Büyük bir gururla ibni Meskuveyh’in önüne bir ceviz attı ve “bunun alanını hesapla” dedi.

    İbn-i Meskuveyh ahlak ve terbiye hakkında yazdığı (Kitabu Taharat-ül A’rak) kitabından bir bölümü İbn-i Sına’nın önüne bıraktı ve: “Önce ahlakını islah et, sonra ben cevizin alanını belirteyim benim cevizin alanını ölçmemden daha çok sen ahlakını düzeltmeye muhtaçsın” dedi.

    Ebu Ali, bu sözlerden mahcup oldu ve bu cümleyi bütün hayatında ahlak rehberi yaptı. [1]


[1] - Tarih-i Ulum-i Akli der İslam, S. 211.