Hikayeler » Iran Hikayeleri » Üç Hikmet

Üç Hikmet
    Rivayete göre şairin biri halifeyi öven bir kaside yazıp mecliste okudu. Halife kasideyi çok beğendi ve

    - " Üçyüz dinar mı istersin yoksa her biri yüz dinar değerinde üç hikmetli söz mü?" diye sordu.

    Şair: Kalıcı hikmet fani dinardan yeğdir.

    Halife: Birinci hikmet şu: Elbisen eskiyince yeni ayakkabı giyme. Çok kötü görünür çünkü.

    Şair : Yandı yüz dinar !

    Halife gülerek : İkinci hikmete gelince, ne zaman sakalın yağlanırsa aşağı eğerim deme. Elbisen yağlanır yoksa.

    Sersemleşen şair : Halife hazretleri, Allah aşkına üçüncü hikmeti kendinize saklayın! Yüz dinar üçüncü hikmetten bin kez yeğdir!