Hikayeler » Iran Hikayeleri » Ne Ucuz Olurdu!

Ne Ucuz Olurdu!
    Bedevînin devesi kaybolmuştu. Bulursa iki dirheme satacağına dair adak adadı. Bir süre sonra devesini buldu; buldu ya bu kez de iki dirheme deveyi satmaya gönlü varmıyordu. Düşündü taşındı; nihayet devenin boynuna bir kedi asıp pazara çıktı. "İki dirheme deve, beşyüz dirheme kedi! İkisi bir arada." diye bağırıyordu.

    Bunu duyan bir başka bedevî içini çekti:

    - Ah şu devenin gerdanlığı olmasaydı, bayağı ucuza gelecekti!