Hikayeler » Duygusal Hikayeler » Evlenilecek Kadın

Evlenilecek Kadın   Hazreti Ömer zamanında da kadılık yapmış olan meşhur, Kadı Şüreyh'e bir gün bir genç gelerek evlenmek istediğini fakat evleneceği kadının tahsilli ve şehirli olmasını istediğini bildirerek nasihatta bulunmasını istedi.

   Kadı Şüreyh, o gece Müslümanın evinin cennet olduğunu ve Hazreti Resûlüllah'ın (s.a.v) böyle buyurduğunu naklederek başından geçen evliliği şöyle anlattı:

   - Gençtim, artık evlenme zamanımın da geldiğini düşünmeye başlamıştım. Bir gün Beni Mahzun kabilesinin çadırlarının önünden geçerken bir kız görüp, ona talip oldum. Kız babası kısa bir tetkikten sonra hemen razı olup işi bitiriverelim dedi.

   Kısa zamanda düğünler yapıldı, dualar edildi ve evlilik hayatına ilk adımımızı atmış olduk. Fakat çok geçmeden beni bir pişmanlıktır almıştı. Çünkü ben bu bir köylü kızıdır, üstelik tahsilde görmemiş, bununla ben nasıl geçinebilirim diye düşünüyor bu kararımdan dolayı son derece pişman oluyordum.

   Çok geçmeden bizim hanım bir gün bana şu sözleri söyledi:

   - Efendi! Sen alim ve şöhret sahibi bir kimse imişsin. Ben ise yaylalarda gezen şehir hayatından anlamayan bir köylü kızıyım. Aslında sen kendine göre bir evlilik, bende kendime göre bir hayat kurmalı idim, ama kader bizi birleştirdi. Cenab-ı Allah benim gibi bir köylü kızını senin gibi şöhretli bir alime nasib etti. Şimdi sen bana benim bilmediğim tarafları anlat ki, ben onlara dikkat edeyim, mesela; senin evinde kimleri misafirliğe alayım, kimleri kabul etmeyip onlara karşı soğuk davranarak eve gelmelerine mani olayım dedi.

   Ben kadının bu anlayışı karşısında düşündüklerimden dolayı pişman olup:

   - Hatun sen bana öyle şeyler söylüyorsun ki, eğer bunları hakkıyla yaparsan beni bahtiyar edeceksin, dedikten sonra:

   - Dindar olmayan hiçbir kimseyi eve almayacaksın, dindar olanlardan da senin tarafın çok çok gelmesin, benim tarafımdan ise şu, şu şahıslar gelsin , şunlar gelmesinler diye gerekli talimatı verdim. Tam bir sene huzur içinde yaşadım. Bir sene sonra fetva dairesinden eve döndüğümde evde son derece mütesettire bir hanım görüp kim olduğunu sordum. Hanım annesi olduğunu söyledi. Kayın validem olduğunu öğrenince elimden gelen hürmeti esirgemedim. Bir müddet sonra kayın validem bana:

   - Oğlum hanımından memnun musun? Diye sordu. Ben:

   - Allah senden Razı olsun, kızınızdan çok memnunum. Bu zamana kadar hiç bir şikayetim olmadı, diyerek memnuniyetimi izhar ettiğimde, kayın validem bana şunları söyledi:

   - Oğlum kızımdan tabii ki memnun olacaksın. Çünkü biz onu cennette büyüttük. Evimiz Resûlüllah'ın bildirdiği gibi bir cennetti. Kur'an ahlakından başka bir şey öğretmedik ona... Yine de sen hanımın üzerindeki otoriteni eksik etme! Çünkü kadınlar iki sebepten hemen şımarıverirler:

   Birincisi ona olan sevgini yüzüne söylediğinde,

   İkincisi ise bir hayırlı evlat dünyaya getirdiklerinde.