Hikayeler » Dogrularin Öyküsü » Dua İçin Rica

Dua İçin Rica   - Bir şahıs, heyecan ve ıstırapla, İmam Sadık (a.s) ın huzuruna gelerek :

   - Ne olursunuz efendim, Allah’a bana daha fazla rızık vermesi için dua da bulunun, çünkü çok yoksulum, dedi.

   - İmam: Hayır, asla dua edemem buyurdu.

   - Niçin edemezsiniz efendim?

   - Zira Allah bu iş için bir yol tayin etmiştir; rızk peşinden koşun ve onu elde edin diye de emir buyurmuştur. Halbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkın senin peşinden gelmesini istiyorsun.[1]   [1] - Vesail, Emir Bahadır Basımı C. 2 Sahife 529.