Hikayeler » Mevlana'dan Hikayeler » Sağırın Gülmesi

Sağırın Gülmesi   Kulağı duyan birine bir latife yapıldı mı o bir defa güler, fakat sağır iki defa güler.

   Birinci de herkes güldüğü için onları taklit ederek güler. İkincide ise :

   - "Niçin güldünüz?" diye sorar işi anlayınca ikinci defa gülmeye başlar.