Hikayeler » Mevlana'dan Hikayeler » Hz. Ali'nin (k.v) Cevabı

Hz. Ali'nin (k.v) Cevabı    Müşrik bir kişi bir gün Hz. Ali'ye (k.v) dedi ki:

   - "Allah'ın (c.c) koruyuculuğuna elbette inanmışsındır."

   Hz. Ali (k.v) :

   - "Evet, dedi. O koruyucudur, ganidir."

   O müşrik yahudi :

   - "Öyleyse kendini şu yüksek damdan at ki ben buna şeksiz şüphesiz inandığına kani olayım." dedi.

   Bunun üzerine mü'minlerin Emiri :

   - "Sus ve defol git ki bu cür'etin yüzünden başına bir dert gelmesin. Kulun Rabbini sınaması hiç yaraşır mı? Kulunu sınamak Rabbin (c.c) işidir. O her an kulunu sınar. Kulun haddine mi düşmüş ki böyle bir edebsizliğe kalkışsın." dedi.

   * Ey hayrı, şerri bilmeyen, sen kendini sına, başkasını değil.